Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас
РЕАЛИЗЪМ


1. Реализмът се появява през:
      А) средата на деветнадесети век;
      Б) началото на деветнадесети век;
      В) края на деветнадесети век.

2. Реализмът се развива в/във:
      А) Франция и Германия;
      Б) Англия и Германия;
      В) почти всички европейски страни.

3. Реализмът като метод се утвърждава от:
      А) творбите и теоретичните статии на мадам дьо Стал, Виктор Юго, Е.Т.А. Хофман;
      Б) творбите и теоретичните статии на Оноре дьо Балзак, Стендал, Гюстав Флобер;
      В) творбите и теоретичните статии на Виктор Юго, Джонатан Суифт, Жан-Жак Русо.

4. Името на реализма идва от:
      А) интереса към емоционалните състояния на човека;
      Б) изобразяването на света като божествено творение;
      В) реалното изображение на актуални за времето си обществени проблеми и сюжети.

5. Приносът на реализма в развитието на литературата се състои в това, че:
      А) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества;
      Б) светът се изобразява такъв, какъвто го виждаме;
      В) изображението трябва да показва света като борба на нравствени принципи.

6. Основната предпоставка за поява на реализма е:
      А) провалът на романтическите идеи;
      Б) желанието да се разкрият механизмите за функциониране на човешките общества;
      В) преодоляването на феодалните обществени отношения.

7. Идентификацията на читателя с героя в реалистичната литература се извършва по принципа на:
      А) катарзиса;
      Б) самопроверката при описаните обстоятелства;
      В) подражанието.

8. Основният принцип на реалистичната литература е:
      А) изображението трябва да показва света като борба на нравствени принципи;
      Б) светът трябва да се изобразява такъв, какъвто го виждаме;
      В) светът трябва да се анализира, за да се видят движещите сили на човешките общества.

9. Основният проблем на реалистичното изображение е:
      А) проблемът за типичното;
      Б) проблемът за индивидуалното;
      В) проблемът за образците.

10. Типични жанрове на реалистичната литература са:
      А) ода и трагедия;
      Б) епопея, идилия, сатира;
      В) социален роман, повест, разказ.

11. При изграждане на разказа писателят реалист използва:
      А) сюжети, които му позволяват да проникне в движещите сили на обществените отношения;
      Б) сюжети, които му позволяват да покаже разума като основа на човешкия живот;
      В) сюжети, които показват величието на човешкия дух, освободил се от принудите на обществото.

12. Разказвачът в „Дядо Горио“:
      А) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      Б) се намесва в действието с коментари, изводи и съждения;
      В) се опитва да разкрие собствените си преживявания.

13. Разказвачът в „Мадам Бовари“:
      А) се намесва с коментари, изводи и съждения;
      Б) се скрива напълно зад изобразената действителност;
      В) се проявява като непосредствен свидетел на действието.

14. Какво ни показва романът „Дядо Горио“?
      А) живота на стремящи се към обществен успех хора от всички слоеве;
      Б) сблъсъците между представителите на господстващите и потиснатите класи;
      В) любовната история на главния герой.

15. Коя е най-страшната последица от властта на парите, изобразена в „Дядо Горио“?
      А) парите са причина за извършване на престъпления;
      Б) парите създават социално неравенство;
      В) парите унищожават истинските човешки стойности.

16. Какво ни показва романът „Мадам Бовари“?
      А) желанието да се преодолее деспотизмът на обществото;
      Б) пагубното влияние на фалшивите представи;
      В) падението на една жена със съмнителен морал.

17. Как „Мадам Бовари“ иска да въздейства на своя читател?
      А) да го накара да подражава на героинята;
      Б) да го поучава, забавлявайки го;
      В) да го накара сам да се ориентира и да отсъди в сложните нравствени конфликти.

18. Кой е най-сериозният принос на Гюстав Флобер в развитието на литературата?
      А) въвеждането на новаторски модел на разказване;
      Б) разкриването на недостатъците на буржоазното общество;
      В) въвеждането на необичайни сюжети и герои.

 

Отговори: ТЕСТ № 2. 
1-А; 2-В; 3-Б; 4-В; 5-А; 6-Б; 7-Б; 8-В; 9-А; 10-В;

11-А; 12-Б; 13-Б; 14-А; 15-В; 16-Б; 17-В; 18-А;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave