Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 11 клас
РОДНОТО И ЧУЖДОТО

 

1. От коя творба е посоченият откъс?
          – Не одобрявам! – извика тържествено Дочоолу. – Не одобрявам! Ако е работата да ударим келепир от вятъра, дето е повял, то най-добре ще бъде да отворим една фабрика за квас...
          – Ударихме кьоравото! – изсмя се Данко Харсъзина. – Ти фурна ли искаш да отваряш?
          – Не бе, брате – за руски квас ми е думата. То е едно таквоз... като туйнака, крушевица го кажи, боза го кажи...
          – Хубава работа! Бозаджии ще ставаме сега – обижда се Харсъзина.

      A) „Балкански синдром“
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      B) „Железният светилник“
      Г) „Бай Ганьо се върна от Европа“

2. В кой от посочените текстове иронията НЕ присъства като водещ инструмент за изразяване на оценка?
      A) „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо журналист“
      B) „Балкански синдром“
      Г) Иронията е водеща и в трите произведения.

3. Кой от посочените цитати е от „Бай Ганьо журналист“?
      A) „Отвори очите си, дете, пази се от чужди заблуди, познай себе си и своя народ.“
      Б) „Нищо не се случва. Стоим си до гуша в перушина и чакаме нещо да се случи.“
      B) „(...) аз държа за народа и сто пъти повеке, отколкото за себе си.“
      Г) „Трябва и ний да клъвнем по нещо, току-тъй на сухо патриотизъм – бошлаф.“

4. Какво изразно средство е подчертаната дума?       1 т.
      Данко със светнали от мастиката очи поощрява с въодушевление майстора на антрефилетата.
      A) метонимия
      Б) сравнение
      B) ирония
      Г) оксиморон

5. Кое от посочените твърдения за езика в трите творби НЕ е вярно?
      A) И в трите творби присъства простонародната реч, но с различни функции.
      Б) В Бай-Ганьовата журналистика високопарните изрази се преплитат с разговорни.
      B) „Балкански синдром“ изобилства от езикови игри, които насочват към преобърнатите ценности.
      Г) В „Железният светилник“ стиловите сблъсъци между диалект и книжовен език са най-отчетливи.

6. Какъв е жанрът на „Бай Ганьо журналист“
      A) фейлетон
      Б) пътепис
      B) статия
      Г) повест

7. Кое твърдение за „Балкански синдром“ е вярно? 
      A) Заглавието внушава идеята за ценните черти в балканския манталитет.
      Б) Чрез фантастичното е откроена чуждата гледна точка към родните нрави.
      B) Творецът индивидуалист е възприеман от обществото като чужд човек.
      Г) Изразено е идейното послание, че чуждото обезличава родния свят.

8. Кое от посочените твърдения НЕ е вярно за междутекстовия диалог на „Железният светилник“ „Бай Ганьо журналист“ и „Балкански синдром“?
      A) Народностното самоопределяне е основен мотив в „Железният светилник“, но понятието „народ“ се опошлява в другите текстове чрез езика и поведението на героите.
      Б) Това са творби, които участват в един и същ диалог за родното и чуждото, но в различни културно-исторически ситуации.
      B) Темата за родното и чуждото е интерпретирана и в трите текста, като е съхранено и противопоставянето в опозицията.
      Г) Темата за града и селото липсва в „Бай Ганьо“, а в другите два текста е интерпретирана по съвсем различен начин.

9. Кое от изброените имена на творци е псевдоним?          
      A) Димитър Талев
      Б) Алеко Константинов
      B) Станислав Стратиев
      Г) Димитър Димов

10. Кой аспект на опозицията „родно – чуждо“ НЕ присъства в нито една от разгледаните творби?
      A) тъмните страни на родното – позитивният пример на чуждото
      Б) изостаналост – напредък
      B) патриотизъм – чуждопоклонство
      Г) свещената родна земя – враждебното чуждо пространство

11. В коя от посочените двойки творби се открива мотивът за самотата, уязвимостта и безсилието на почтените хора?
      A) „Бай Ганьо“ и „Железният светилник“
      Б) „Бай Ганьо“ и „Балкански синдром“
      B) „Балкански синдром“ и „Железният светилник“
      Г) в нито една от двойките

12. Какъв е жанрът на „Балкански синдром“?
      A) комедия
      Б) трагикомедия
      B) роман
      Г) новела

13. Кое твърдение за „Бай Ганьо журналист“ НЕ е вярно?         
      A) Родното не е идеализирано, а е представено в негативна светлина.
      Б) Бай Ганьо, изобразен като лъжепатриот, е антипод на възрожденските герои.
      B) Ключова е темата за националното самоосъзнаване на българите.
      Г) За повествователя европейският свят е образец за подражание.

14. Къде и тримата герои са от „Железният светилник“?        
      A) Йовчо, Данко Харсъзина, Султана
      Б) Ния, Рафе Клинче, Стоян Глаушев
      B) Климент Бенков, Катерина, Гуньо Адвокатина
      Г) Аврам Немтур, бай Цончо, Лазар Глаушев

15. Типични особености на кое от посочените литературни направления може да се открият във всички текстове?
      A) експресионизъм
      Б) постмодернизъм
      B) реализъм
      Г) символизъм

16. Кое твърдение за „Железният светилник“ е вярно?       
      A) Родолюбците свързват чуждото с фанариотите и техните поддръжници.
      Б) Родното е представено като пространство на застоя и абсурдите.
      B) Изпъква опозицията между родния свят и европейската цивилизация.
      Г) Творбата разкрива покварата в следосвобожденската действителност.

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ:
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В; 5-Г; 6-А; 7-Б; 8-В; 
9-В; (Станко Стратиев Миладинов)
10-Г; 11-Б; 12-А; 13-В; 14-Б; 15-В; 16-А; 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave