Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 8 клас
СОФОКЪЛ, „АНТИГОНА“

 

1. Коя от трагедиите НЕ е на Софокъл? 
      А) „Прикованият Прометей“
      Б) „Антигона“
      В) „Електра“
      Г) „Аякс“

2. Според Аристотел трагедията „Едип цар“ е... 
      А) трагедия на войната
      Б) образцова трагедия
      В) незавършена трагедия
      Г) позорна трагедия

3. Посочи промяната, направена от Софокъл в театралната практика. 
      А) забавяне на напрежението на действието
      Б) намаляване на обема на хоровите партии
      В) по-бързо достигане до кулминацията на действието
      Г) увеличаване на хоровете

4. Кой от героите не присъства в трагедията „Антигона“
      А) Креон
      Б) Хемон
      В) Исмена
      Г) Зевс

5. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение: Трагедията „Антигона“ показва главната героиня като... 
      А) героиня, която предизвиква състрадание
      Б) героиня, която е отдадена на своята цел
      В) героиня, която притежава твърдост
      Г) героиня със силна воля

6. Според хора в екзода на трагедията „Антигона“ страданието... 
      А) учи хората да са мъдри
      Б) кара хората да бъдат по-внимателни
      В) обърква хората
      Г) кара хората да взимат прибързани решения

7. Защо Антигона се превръща в трагична героиня в трагедията „Антигона“? 
      А) защото неин годеник е Хемон
      Б) защото защитава честта на баща си
      В) защото се е обесила
      Г) защото се опълчва на решението на вуйчо си

8. За втори епизод на трагедията „Антигона“ НЕ е вярно, че: 
      (ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА 2 ВЕРНИ ОТГОВОРА) 
      А) сблъсъкът между двете сестри въвлича читателя в драматичния конфликт
      Б) в гневния изблик на Креон се открива оскърбеното честолюбие
      В) Антигона трябва да понесе последствията от решението, което е взела
      Г) представен е новият владетел на Тива и неговите патриотични подбуди

9. Как е показано смекчаването на владетелската позиция в трагедията „Антигона“? 
      А) Креон помилва Исмена
      Б) Креон отменя заповедта си
      В) Креон вярва в думите на Тирезий
      Г) Креон се смилява над Антигона

10. В четвърти епизод на трагедията „Антигона“
      А) главната героиня се замисля над погубената си младост
      Б) Антигона показва своята слабост и немощ
      В) хорът оплаква нещастната съдба на град Тива
      Г) Креон открива лъжата на Тирезий

11. Посочи невярното твърдение за пролога на трагедията „Антигона“
      А) Исмена споделя участта на Антигона
      Б) разбират се двете различни позиции
      В) читателят е въвлечен в драматическия конфликт
      Г) проличава привързаността на двете сестри

12. За какво служат диалозите в драмата? 
      А) Изразяват съвременната гледна точка.
      Б) Изразяват конфликтите между действащите лица.
      В) Отразяват съвременни разбирания за ред.
      Г) Критикуват действителността.

13. В трагедията зрителят се освобождава емоционално, защото: 
      А) съпреживява собствените си страхове
      Б) изпитва състрадание и страх към героите
      В) вижда суровата действителност
      Г) превъзмогва тъгата си

14. В трагедията „Антигона“ съдбата е видяна като: 
      А) посегателство на обществения интерес върху личната свобода
      Б) несправедлива форма на управление
      В) неотстъпчивостта на един владетел
      Г) проклятие, което тегне над рода

15. Кое от твърденията е вярно за Исмена от трагедията „Антигона“
      А) Тя се страхува да се противопостави на заповедта на Креон.
      Б) Тя иска да избяга от съдбата си.
      В) Тя се опитва да наруши бащиния си дълг.
      Г) Тя се страхува да се опълчи на сестра си.

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1. –  А; 2. –  Б; 3. –  Б; 4. –  Г; 5. –  А; 6. –  А; 7. –  Г; 8. – А, Г; 9. –  А; 10.  – А; 
11. –  А; 12. –  Б; 13. –  Б; 14. –  Г; 15. – А

@bgmateriali.com

Изтеглиsave