Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 4

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО

 

1. Заглавието „Косачи“ е свързано със:
      A) посланието на автора 
      Б) темата на разказа
      B) героите
      Г) приказката на Благолаж

2. Кой цитат НЕ е откъс от пейзаж?
      A) „Нощта мълчеше.“
      Б) „Нощта напредна и унесе в дълбоки сънища всичко наоколо.“
      B) „Безкрайното Тракийско поле потъна в мрака... “
      Г) „Той имаше суров поглед и неподвижно лице... “

3. Кой герой от „Косачи“ произнася думите: „Бабини деветини... измислици!“?
      A) Лазо 
      Б) Стамо
      B) Андрей 
      Г) Благолаж

4. Защо Лазо напуска другарите си?
      A) Обиден е от подигравките на другите косачи.
      Б) Няма нужда от повече пари.
      B) Намира си друга работа.
      Г) Разбира, че семейството е най-ценното, което има.

5. „Художник“ от Веселин Ханчев е:
      A) разказ
      Б) фолклорна легенда
      B) роман
      Г) стихотворение

6. Какво настроение поражда описанието на стаята в началото на „Художник“?
      A) весело 
      Б) мрачно
      B) бодро
      Г) празнично

7. Кой цитат НЕ е от „Художник“?
      A) „Как твоите картини меняват се омайно!“
      Б) „Към стените мълком той погледна...“
      B) „Той отвори и се спря на прага.“
      Г) „Закачи усмивки и простори...“

8. В кой цитат от „Художник“ всички думи са употребени в пряко значение?
      A) „Закачи усмивки и простори...“
      Б) „И стените скривайки с платната...“
      B) „закачи света...“
      Г) „стаята с мъртвешките очи!“

9. „Представлението“ е част от:
      A) разказ
      Б) фолклорна приказка
      B) роман
      Г) фолклорна легенда

10. На кой герой от „Представлението“ са думите: „Това представление се дава с благотворителна цел и играят любители. Ако можете по-хубаво, качете се там!“!
      A) Стефчов 
      Б) Огнянов
      B) Каблешков
      Г) Мичо Бейзадето

11. Защо Каблешков излиза на сцената?
      A) Да се поклони на публиката.
      Б) Да поздрави актьорите.
      B) Да дразни Стефчов.
      Г) Да запее бунтовна песен.

12. Кое твърдение НЕ е вярно?
      A) Участниците в представлението пеят бунтовна песен пред турския бей.
      Б) Стефчов се възхищава от актьорското изпълнение на Огнянов.
      B) Представлението се очаква с нетърпение от всички в градчето.
      Г) Всички познават предварително съдържанието на драмата, която ще се играе.

13. Защо представлението на „Многострадална Геновева“ се превръща в празник за жителите на градчето?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 


Отговори:
1-В; 2-Г; 3-А; 4-Г; 5-Г; 6-Б; 7-А; 8-Б; 9-В; 10-В; 11-Г; 12-Б;
1З. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave