Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 9 клас
РЕАЛИЗЪМ

 

1. Кое твърдение НЕ е Вярно?
      A) Реализмът е литературно направление, което възниква във франция през 30-те години на XIX век.
      Б) Реалистичният роман представя човека в неговата социално-историческа обусловеност.
      B) Изкуството на реализма проявява интерес към изключителната личност в контекста на необикновени, разтърсващи събития.
      Г) Една от основните характеристики на реализма е интересът към ежедневието на човека от ниските обществени слоеве.

2. Творчеството на кой писател НЕ се свързва с реализма?
      A) Джонатан Суифт
      Б) Гюстав Флобер
      B) Стендал
      Г) Оноре дьо Балзак

3. Кое твърдение е вярно за творчеството на Балзак?
      A) За условна граница между Романтизма и реализма се приема годината 1830, когато излиза повестта „Гобсек“ на Балзак.
      Б) За романите на Балзак е характерно, че се съсредоточават върху един главен герой и неговата история.
      B) В „Човешка комедия“ е използван уникален композиционен похват – преминаването на персонажите от роман в роман.
      Г) Първоначалното заглавие на „Човешка комедия“ е „Сцени от парижкия живот".

4. Кое от произведенията е част от „Човешка комедия“ на Балзак?
      A) „Парижката Света Богородица“
      Б) „Граф Монте Кристо“
      B) „Дон Жуан“
      Г) „Шагренова кожа“

5. Кой тип герой е характерен за романите на Балзак?
      A) деятелният млад човек, който подлежи на възпитание и промяна
      Б) чувствителният човек, който се противопоставя на неморалното общество
      B) амбициозният човек, който иска да се издигне в обществото
      Г) неразбраният от обществото творец

6. За сюжета и героите на романа „Дядо Горио“ НЕ е вярно, че:
      A) младият Йожен дьо Растиняк е беден аристократ от провинцията, който е студент в Париж и живее в пансиона „Воке“
      Б) по съвет на своята братовчедка - виконтеса Дьо Босеан, Йожен става любовник на Делфин дьо Нюсенжан, дъщеря на дядо Горио
      B) Вотрен предлага на Растиняк план за лесно забогатяване, в който студентът отказва да участва
      Г) финалната сцена в романа е погребението на дядо Горио, на което присъстват само Йожен и двете му дъщери

7. Кой от героите в романа „Дядо Горио“ произнася следните думи?
Искам да ви дам още един съвет: не дръжте нито на убежденията си, нито на думата си. Ако някой ви ги поиска, продайте му ги!
      A) Вотрен
      Б) мадам Дьо Босеан
      B) Йожен дьо Растиняк
      Г) дядо Горио

8. Кое от твърденията за творческия метод на Флобер НЕ е вярно?
      A) За разлика от романтическия роман Флобер избира да изобрази еднообразието на ежедневието.
      Б) Героят на Флобер се противопоставя активно на своята обществено-историческа среда.
      B) За разлика от повествователя – морален съдник у Балзак, в романите на Флобер повествователят е безпристрастен наблюдател.
      Г) Писателят се стреми да представи езиковия свят, в който е потопен всеки от героите му.

9. Кое от твърденията за романа „Мадам Бовари“ е вярно?
      A) Две ключови събития са композиционна рамка на романа - сватбата и смъртта на Ема Бовари.
      Б) Едно от основните противопоставяния в текста е между „романтическите“ очаквания на героинята и ненастъпилите събития.
      B) След брака си Шарл Бовари изпитва отчуждение от своята съпруга и досада от еднообразието на провинциалния живот.
      Г) Героинята изневерява на съпруга си, защото търси разнообразие и удоволствие, а Шарл е погълнат от работата си.

10. Кое от откритията НЕ е характерно за XIX век?
      A) киното
      Б) фотографията
      B) печатната преса
      Г) пишещата машина

 

 

Отговори:
1-В; 2-А; 3-В; 4-Г; 5-В; 6-Г; 7-А; 8-Б; 9-Б; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave