ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

          ■ НРАВСТВЕНИТЕ НОРМИ

          Словесните фолклорни творби са разнообразни по съдържание и форма. Но в тях има нещо трайно и много значимо. Чрез народното творчество откриваме нравствените норми (правилата за поведение) на традиционната българска общност. Най-съществената ценност за човека от тази общност е да съхрани целостта на рода и да го продължи, като опази и предаде на следващите поколения неписаните му закони. Това са правилата, които са ръководили живота на предните и които всеки трябва да спазва. Сред тях на особена почит са честността, трудолюбието, семейното разбирателство, скромността, отзивчивостта и предаността.

          ■ ФОЛКЛОРНИЯТ МОДЕЛ ЗА СВЕТА

          Във фолклорния модел за света най-важен е родът. Родът представлява група от хора, които са свързани помежду си с кръвна или брачна връзка. Негова основна единица е семейството. От митологията във фолклора е преминал един образ, който символизира силата на рода и приемствеността между поколенията в него. Това е космическото (световното) дърво.
          То може да се разглежда и като родово. Неговите елементи образно представят разпределението на рода във времето: минало, настояще и бъдеще. Дълбоките корени под земята символизират мъртвите предци. Якият ствол са родителите. Здравите клони са синовете. А крехките зелени листа са внуците.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave