ХРИСТО БОТЕВ – ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКАТА СВОБОДА 


          В съзнанието на всеки българин има две имена, които най-силно изразяват порива на цялата нация за свободен и достоен живот – Васил Левски и Христо Ботев. Техните образи са символ на героизъм и саможертва в името на една велика цел – свободно и независимо Отечество. Между тези два светли образа обаче има и една разлика. Докато Левски е определян като водач на революцията и въплъщение на Делото, то Ботев е гласът на тази революция и носител на нейното Слово. Защото не може да има дело без слово. Самата идея за свободата не може да възникне без него. Словото трябва да убеди, да въодушеви, да изгради образа на новия живот, да посочи примерите, които да следваме, да покаже героите, на които да се възхищаваме и чиито подвиг да продължим. А когато това слово се слее с делото, когато всеки българин осъзнае, че изразената готовност да се умре за Отечеството не е празна дума, тогава словото придобива необикновена сила. Няма българин, който да осъзнава идеята за свободата с други думи, а не с тези на Ботев. Така поетът наистина се превръща в глас на българската свобода, в глас, изразяващ българския национален идеал.
          През живота си Ботев е написал само двайсет стихотворения. Те обаче се разпространяват из цялата поробена земя на българите. Хората ги пеят, рецитират, преживяват като израз на собствените си мечти и копнежи. Когато през есента на 1875 г. в Букурещ излиза книгата „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова“, тя се изпраща в България заедно с пушките и барута, предназначени за въстанието. Защото думите на поета в някои случаи са по-важни от оръжието. Те трябва да извадят мирния орач и овчар от неговото делнично битие и да го изпратят да умре за свободата. Това не е лесна задача. Без вътрешно убеждение, без дълбоко почувствана нужда от свобода, без въодушевление и решимост този преход е невъзможен. Единственият начин той да се случи е, ако словото завладее ума и сърцето на българина и го поведе по пътя на борбата. Затова двайсетте Ботеви стихотворения са така важни за нас, затова ги възприемаме не като литература, а като откровение, като свещеното слово на българската свобода.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave