Лекции по Физика II

1. Магнитно поле - хипотеза на Ампер. Основни характеристики - магнитен момент, магнитна индукция. Силови линии на магнитно поле на постоянен магнит и проводник с ток. Закон на Био–Савар. Частни случаи – магнитно поле на прав и кръгов проводник 2. Действие на магнитно поле върху проводник, по който тече електричен ток. Закон на Ампер. Сили на взаимодействие между два безкрайно дълги успоредни проводника. 3. Работа при движение на проводник с ток в магнитно поле. Магнитен поток. Закон на Гаус за магнитния поток. Циркулация на вектора на магнитната индукция. 4. Действие на магнитно поле върху движещ се електричен заряд. Сила на Лоренц. Движение на заредени частици в магнитно поле – частни случаи, приложение. Ефект на Хол.

Примерни тестове по Физика II

В този архив ще намерите примерни тестове по Физика II, които са се падали на изпити за различните факултети. Добавени и са отговорите към тях. Успех :)

Ръководство за самоподготовка по Физика II

Ръководство за самоподготовка по Физика II, което препоръчват преподавателите в ТУ София.Теми:

1. Вълни.
2. Вълнова оптика. 
3. Геометрична оптика.
4. Електричество и магнетизъм.
5. Квантова оптика.
6. Квантови свойства на материята.
7. Механичния трептения.

Пищови по Физика II

В този архив ще намерите пищови по Физика II, които могат да се използват и за обучение.

Успех :)