Обща характеристика на реалистичната литература

През 30-те години на 19. век в литературата се появява едно ново течение. За разлика от Просвещението и Романтизма, които са широки идейни, граждански и художествени движения, поставили си задачата да променят цялостното обществото устройство, реализмът се ограничава в рамките на литературата и изобразителното изкуство.

Реализъм

След ярките изяви на Романтизма през първите десетилетия на XIX век, които са предпоставени от мощно утвърждаване на емоционалния свят и субективизма като водещо естетическо начало, към средата на века в културата на Западна Европа доминираща роля започва да играе позитивизмът.

Реализъм

Както всяко съставно понятие, така и горното би трябвало да се разложи на съставките си, преди да бъде обяснено. Общоизвестна истина е, че терминът реализъм е един от най-неясните и противоречиви в естетиката. Той има отношение не само към теория на литературата, но и към философията, а най-ранната му употреба се отнася към XII в. при споровете между реалисти и номиналисти