Обща характеристика на реалистичната литература

През 30-те години на 19. век в литературата се появява едно ново течение. За разлика от Просвещението и Романтизма, които са широки идейни, граждански и художествени движения, поставили си задачата да променят цялостното обществото устройство, реализмът се ограничава в рамките на литературата и изобразителното изкуство.

Реализъм

След ярките изяви на Романтизма през първите десетилетия на XIX век, които са предпоставени от мощно утвърждаване на емоционалния свят и субективизма като водещо естетическо начало, към средата на века в културата на Западна Европа доминираща роля започва да играе позитивизмът.

Реализъм

За разлика от предходните столетия, в които ясно се очертава едно доминиращо направление, XIX век се отличава със стилово многообразие - свързва се с Романтизма, с реализма и натурализма, със символизма. Един литературен жанр обаче има водеща роля - това е романът.