Училище за светлина - Таня Ликова

Седя си аз в автобуса и наблюдавам играещите деца навън. Едно дете върви с майка си и се смее - изглежда разговарят за нещо хубаво. Минахме около парка и видях цели семейства - разхождат се, похапват сладолед, правят си снимки, които след време ще им напомнят за тези щастливи мигове.

За Ковид-19 и епидемичната обстановка (есе)

Промени ли ни изолацията към по-добро, или напротив, обърка нашите планове за живота? Успя ли тя да ни промени към по-добро, изграждайки ни по-скоро като стриктни и отговорни личности, или всъщност просто ни сломи? Научили ни да бъдем търпеливи, амбициозни и добри, или ни развали, повлиявайки на нашите мечти? Всеки сам, разбира се, ако иска, може да си отговори на тези въпроси.