Вълшебните приказки

Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и по-справедлив живот. В тези приказки живее вечната мечта – стремеж към недостижимото наяве щастие, което обаче се оказва осъществимо и реално в прелестния свят на вълшебствата. За да достигне до жадуваното щастие, човек извървява дълъг път, осеян с безброй трудности.

Вълшебните приказки - стремеж на човека към добро и щастие

Вълшебните приказки са съществен дял и етап от развитието на народното творчество на всеки народ. Те отразяват желанието на хората за по-добър и по-справедлив живот. В тези приказки живее вечната мечта - стремеж към недостижимото наяве щастие

„Келешът и царската дъщеря“

Тази вълшебна приказка е разпространена в много краища на страната ни. Достигнала до нас в писмен вид, тя ни отвежда в далечни времена, в едно незнайно царство. В нея, както в голяма част от вълшебните приказки, главният герой е бедняк

„Речи, чекръче"

Всички вълшебни народни приказки си приличат, но всяка е красива сама по себе си. Приликата идва от строежа на творбата и от мотива, който е разработен. А красотата - от посланията и добродетелите на героите. С особен чар се отличават приказките, в които главният герой е девойка.

„Мара Пепеляшка“ – Вълшебни приказки

В тази вълшебна народна приказка се преплитат няколко мотива - за хубаво момиче, останало сираче, за превъплъщението и за възнаградената доброта. Освен вълшебното, тя отразява и елементи от бита на народа: традиционните занимания на българката в миналото - предене

Какво е приказка?

 ■ ПРИКАЗКИТЕ    Приказките произлизат от митовете. Макар да са възникнали по-късно, приказките също идват от много стари времена. В тях има повече познания за взаимоотношенията между хората в обществото, за живота им, за трудностите, с които се сблъскват, и за начините, по които могат да ги преодоляват.