Атанас Далчев
    Грешният квартал


    На Чило Шишманов


    Жални свирки на локомотиви
    там час по час се обаждат
    и бавно над къщите сиви
    вместо бял сняг се сипят сажди.

    Колелата звънят и тракат,
    ехото между стените играе
    на криеница — и ти не знаеш
    отде ще се покаже влакът.

    Жените скитат нахални,
    остават с дни къщите празни,
    и забръмчават перални
    тъкмо в неделя и празник.

    Без майчинска ласка раснат
    децата бледи и мръсни
    и се губят сами до късно
    из пусти места опасни.

    Грехът трябва да се изкупи,
    знам, този квартал заслужава
    от небето огън и жупел;
    но, боже, спомни си тогава

    за тези деца невинни
    и тяхната душица бяла,
    стори` бурята да отмине
    и за тях пощади квартала.

    1970 г.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave