ДИСКУСИЯ. ПОДГОТОВКА И ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНО УЧАСТИЕ

Текстовете, обменяни от общуващите, са приемливи и уместни за тях, когато участниците:
- си имат доверие и си казват истината;
- имат сходни познания за предмета на общуването;
- се съобразяват с ролите, изпълнявани в общуването;
- отчитат обстановката (условията) на общуването;
- осъществяват целите на общуването и постигат желания резултат.
Тези правила се спазват и при воденето на дискусия.

СЪЩНОСТ НА ДИСКУСИЯТА
На занятията по различни учебни предмети или в часа на класа, а често и в интернет вие обменяте мнения със своите събеседници, обсъждате важни въпроси, свързани с научна информация или с информация от друга област - кино, музика, спорт и др. Опитвате се да внушите на събеседника си своите идеи, но и да постигнете съгласие с него. В такива случаи вие участвате в дискусия.

В речника думата е представена с две значения:
1. Обсъждане на спорен или конфликтен въпрос с цел да се реши правилно. 
2. Разискване или изказване по научен въпрос.

ПРАВИЛА ЗА УСПЕШНА ДИСКУСИЯ
Успехът на дискусията зависи от изказването на мнения, които се обосновават в хода на обсъждането на даден въпрос. Не е достатъчно само да заявим дадено твърдение и да очакваме то да бъде прието от останалите участници.

Не по-малко важно е да умеем да изложим логично становището си и доводите към него. От нас зависи да подберем и да подредим аргументите си така, че да бъдем убедителни и другите да се съгласят с нас.

За да бъдем изслушани, е важно и ние да умеем да изслушваме останалите участници в дискусията. Да слушаме, означава да не прекъсваме събеседника и да не вземаме думата, без да ни е дадена от водещия на дискусията. Да слушаш внимателно, не означава да се съгласиш на всяка цена, а да осмислиш доводите на противника в обсъждането и да намериш контрааргументи, тоест доказателства, които да ги оборят.

Не на последно място се поставя и изискването за речева учтивост и добро възпитание. Нужно е да ги проявяваме дори когато не приемаме позицията на събеседника и се чувстваме раздразнени от това, че той не се съгласява с нас. Такова поведение на запазено самообладание и добро възпитание говори за умението на човек да се владее.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave