ДОБРИ ЧИНТУЛОВ – ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО

 

          Добри Чинтулов е възрожденски поет, автор на патриотични и бунтовни стихотворения, които се превръщат в познати за всеки българин песни. Роден е в Сливен, град, известен с революционния си дух. Посещава гръцкото училище в родния си град, където негов учител е един известен гръцки поет, чиито часове са уроци по поезия и музика, защото стихотворенията се пеят.
          От седемнадесетгодишен Чинтулов мечтае, както сам споделя, да иде да учи в Русия – в „тази обетована земя, да диря просвещение там, гдето в училищата държат сметка за звездите“, или „да си диря щастието“.
          Наистина, след като известно време учи и работи в Елена, Търново и Букурещ, успява да стигне до Одеса. Отначало учи, издържан от български търговци, а по-късно със стипендия на руското правителство следва в литературно-педагогическия отдел на Одеската семинария (тогава е наричана Херсонска семинария). По време на следването си научава няколко чужди езика, научава се да свири на няколко инструмента и създава творби, които са наситени с патриотизъм. Изпълнен със свободолюбив дух и желание да промени съдбата на българите, Чинтулов се завръща в Сливен, където учителства и пише стихове. „Но най-хубавото, което носи в душата си, той го дава на борбата – своите пламенни бунтовни песни. Тия песни излизат из неговата учителска стая, минават през училището, защото той им създава мелодия и ги изпява на учениците си, обикалят цялата страна – в преписи и ученически тетрадки, в ръкописни сборници и песнопойки, и смело будят сърцата за бунт и борба.“ (П. Динеков)
          Най-известните стихотворения на Чинтулов „Стани, стани, юнак балкански“, „Вятър ечи, Балкан стене“, „Къде си, вярна ти, любов народна“, „Българи юнаци“ и днес разтуптяват сърцата на българите.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave