Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

КЛАСНА РАБОТА
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас

 

Прочетете текста и се запознайте със схемата след него.
          Текст 1
          Наметната с розовата си хавлия, Сияна излезе от съблекалнята. Около басейна имаше много хора, но Макс не се виждаше. Използвайки паузата между състезанието по скокове във вода, отборът по синхронно плуване демонстрираше грация и пластичност. Публиката възторжено аплодираше. Сияна притеснено се оглеждаше за Макс. Сигурно е някъде тук. Момичето приглади стегната си прическа. Знаеше, че ако косата й не е прибрана, журито ще я дисквалифицира, но не устоя на желанието да използва шнолите, които Макс й подари.
          По високоговорителите обявиха, че състезанието ще започне след десет минути, и призоваха публиката да се отстрани от басейна.
          Сияна забърза към кулата. Долу вече се бяха събрали състезателките, напрегнати и мълчаливи. Борисов я посрещна и взе хавлията й. Момичето проследи погледа му, разбра, че цветните шнолички подравниха треньора.
          – Ооо, какви са тия шарении по главата ти, момиче?
          Не му отговори. Лесно му е на Борисов, няма да скача той, я!
          Треньорът й даваше последни наставления, но тя не го чуваше, защото най-после видя Макс! После всичко се случи като насън. Височина пет метра! Сияна усети как преряза въздуха и се гмурна във водата. Момчетата от отбора по водна топка скандираха името й и я отнесоха на ръце до кулата за следващия скок. 7,5 метра! Трамплинът под краката й тревожно вибрираше. Сияна се обърна, зае позиция, вдигна ръце и... Когато скочи, пластмасовите фибички не издържаха и косата й се развя. Сияна загуби контрол, размаха ръце и се стовари в басейна, вдигайки фонтан от пръски. Публиката занемя.

ИНДИВИДУАЛЕН СПОРТ
• водни ски
• спортен риболов, плуване
• скокове във вода, уиндсърф
И ИНДИВИДУАЛЕН, И КОЛЕКТИВЕН СПОРТ
• водна топка
• синхронно плуване
И ИНДИВИДУАЛЕН, И КОЛЕКТИВЕН СПОРТ
• академично гребане, кану-каяк, рафтинг, ветроходство

1. Информацията от схемата:
      а) няма връзка с текст 1
      б) обобщава информацията от текст 1
      в) допълва и доизяснява информацията от текст 1
      г) представя планински спортове

2. Героинята от текст 1 тренира:
      а) индивидуален спорт
      б) колективен спорт
      в) спорт, който може да бъде и индивидуален, и колективен
      г) не тренира никакъв спорт

3. Състезанията по скокове във вода се провеждат в:
      а) море    
      б) река    
      в) океан
      г) басейн

4. Спортовете, за които има информация в текст 1, са:
      а) синхронно плуване, академично гребане, скокове във вода
      б) водна топка, скокове във вода, ветроходство
      в) водна топка, скокове във вода, синхронно плуване
      г) водни ски, водна топка, синхронно плуване

5. Кое е най-подходящото заглавие на текст 1?
      а) Отборът по синхронно плуване    
      б) Любовта срещу дисциплината    
      в) Недоволният треньор
      г) Успешният скок

6. Последното изречение от текст 1 подсказва, че:
      а) Момчетата от отбора по водна топка са нарушили правилата.
      б) Сияна е скочила много елегантно, грациозно.
      в) Сияна не е разбрала какво става.
      г) Сияна ще бъде дисквалифицирана заради нарушаване на правилата.

7. Коя от думите е от експресивната лексика?
      а) пауза    
      б) проследи    
      в) розова    
      г) шарении

8. Коя дума или словосъчетание НЕ е термин?
      а) синхронно плуване 
      б) зрител    
      в) трамплин    
      г) водна топка

9. Коя дума е чужда по произход?
      а) шнола    
      б) око    
      в) вода    
      г) скочи

10. Остарелите думи се разпознават, защото:
      а) са чужди по произход    
      б) имат стар правопис    
      в) днес се употребяват по-рядко
      г) сега са модерни

11. Коя дума е синоним на скъперник?
      а) сват    
      б) скандалджия    
      в) скръндза
      г) свидетел

12. Подчертайте излишната дума.
кореспондент, интервюиран, интервюиращ, репортер

13. Текст 1 е художествен, защото...
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

14. Как се нарича медиен текст, който предава информация от мястото на събитието?
………………………………………………………………………………………………….............................................

15. Препишете две думи от експресивната лексика, употребени в текст 1.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

16. Редактирайте текста.
На стълбичката на шампионите се изскачиха Българските граций. Председателя на олимпийският комитет им връчи златните медали.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

17. Кой образ е от „Вятър ечи, Балкан стене“? 
      а) сълзи кървави                                               
      б) мъжко сърце
      в) добър пример вземете                                 
      г) да си прославим имената 

18. Кой проблем НЕ е разгърнат в „Стани, стани, юнак балкански“
      а) робското търпение                                               
      б) освобождението на отечеството
      в) обединението на всички достойни българи      
      г) красотата на родната природа

19. Кой проблем НЕ е разгърнат в творбата „На прощаване в 1868 г.“? 
      а) паметта за подвига и саможертвата                  
      б) освобождението на отечеството
      в) победното завръщане                                         
      г) красотата на родната природа

20. Кое твърдение е вярно за „На прощаване в 1868 г.“? 
      а) Лирическият герой е достоен и свободолюбив човек, който не се примирява с робството.
      б) В творбата не е разкрита възможността за победа над врага. 
      в) Лирическият герой е юнак, който с тръба призовава сънародниците си на борба.
      г) В творбата не е изобразена робската действителност.

21. Кое твърдение е НЕВЯРНО за „На прощаване в 1868 г.“?
      а) Текстът е оформен като призивно обръщение на юнака към достойните българи.
      б) Текстът е оформен като мислено послание към майката.
      в) Смъртта в борбата е цената на свободата.
      г) Паметта за саможертвата е най-голямата награда за лирическия герой.

22. Темата на поемата „На прощаване“ е: 
      а) любовта на бунтовника към народа и към близките му;
      б) душевните преживявания на бунтовника, който поема страшния, но славен път на борбата за народна свобода и правда;
      в) мечтите на бунтовника за победа или героична смърт.

23. Идеята на поемата „На прощаване“ е: 
      а) величието на героя, избрал саможертвения път на борбата за свобода и правда;
      б) вярата на героя във възтържествуването на свободата и правдата;
      в) убедеността на бунтовника, че ако загине, народът няма да го забрави.

24. Заглавието на Ботевата творба „На прощаване“ откроява мотива за: 
      а) победното завръщане                                        
      б) раздялата и искането на прошка
      в) избора на лирическия герой                             
      г) паметта за подвига и саможертвата

25. Кои от изброените черти НЕ характеризират Бръчков в първа глава?  
      а) емоционален и впечатлителен                       
      б) мечтател, идеалист, ветреник
      в) поет, романтик, авантюрист                          
      г) практичен и съобразителен

 26. В кой ред са свързани правилно герой и цитат, който го характеризира?   
      а) Попчето - „почти лапак с фес“
      б) Странджата - автор „на цяла патриотическа поема“
      в) Македонски - „носеше едно огромно, извехтяло и без копчета палто“
      г) Бръчков - „като че гладеше космите на невидима брада“

27. Поводът за речта на Странджата в трета глава е:  
      а) страданието на хъшовете по изгубеното отечество
      б) мъчителните спомени на героите за техните близки
      в) копнежът на изгнаниците да се завърнат в родината
      г) спречкването по въпроса за скъперничеството на чорбаджиите

28. Какво се случва с хъшовете, след като болестта сваля стария знаменосец на легло?  
     а) Грижат се за своя събрат и духовен баща.
     б) Отиват да търсят помощ за своя страдащ събрат.
     в) Разотиват се, за да търсят препитание и щастие.
     г) Връщат се в родината, за да изпълнят завета на Знаменосеца.

29. В кой ред НЯМА думи с преносен смисъл?
     а) ... един дебел пласт лед беше облякъл като в медна броня величествената река. 
     б) Той сега се беше предрешил на същ селянин, с гугла и влашки кожух.
     в) Но отдолу... се стремяха черни, шумящи сърдити талази...
     г) Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него...

30. С кой израз НЕ може да бъде продължено изречението? 
Десета глава представя Македонски като човек...
      а) отговорен и целеустремен                              
      б) хладнокръвен и съобразителен
      в) смел и решителен                                            
      г) авантюристичен и предизвикателен

31. Какво означава изразът „умряха спартански“?
      а) Умряха напразно.                                            
      б) Умряха безславно.
      в) Умряха геройски.                                            
      г) Умряха преждевременно.

32. Кое твърдение НЕ е вярно?
      а) Македонски се среща с Левски в Свищов и му предава писмо от браилските хъшове.
      б) Поставен в изключителна ситуация, Македонски разкрива силата на своя дух и патриотичната си всеотдайност.
      в) Природната картина изгражда представа за времето, мястото и условията, при които хъшът трябва да изпълни поставената задача.
      г) В началото на десета глава преобладава усещането за притихналост и застиналост.

33. Кое твърдение е вярно?
      а) Повестта „Немили-недраги" завършва с героизма на Македонски в битката при Гредетин.
      б) Повечето от хъшовете доживяват свободата. 
      в) След Освобождението Македонски става разсилен.
      г) Въпреки численото си превъзходство турците не успяват да победят българите при Гредетин. 

34. Посочете две качества на Македонски, разкрити в десета глава.

    Първо: .................................................................................................................
    Второ:……………………………………………………………………………………………………………..

35. Как въздейства словото на Знаменосеца върху хъшовете?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
 

 

 


Точки:…….         Оценка:…………………………………………………………………………..
 

 


Отговори:
1-в; 2-а; 3-г; 4-в; 5-б; 6-г; 7-г; 8-б; 9-а; 10-в; 11-в; 
12. Интервюиран; 
13. …, защото е част от по-голяма художествена творба, представя се образът на една влюбена спортистка, изразяват се емоции, употребена е експресивна лексика... ; 
14. репортаж; 
15. Ооо, шарении, шнолички; 
16. На стълбичката на шампионите се изкачиха българските грации. Председателят на олимпийския комитет им връчи златните медали.
17-б; 18-г; 19-г; 20-а; 21-а; 22.-б; 23.-а; 24.-б; 25-г; 26-в; 27-г; 28-в; 29-б; 30-г; 31-в; 32-а; 33
34. Например: Първо: съобразителност.      Второ: хладнокръвие. 
35. текст: Словото на Странджата разкрива съпричастието му към нерадостното битие на сънародниците си. Пламенните му думи повдигат духа на хъшовете, възвръщат достойнството и самочувствието им и провокират у тях желанието за свобода, за борба и за саможертва в името на Отечеството. Речта на знаменосеца се превръща във вдъхновен химн на безкористната любов към България.
Странджата играе много важна роля в живота на хъшовете. Той ги разбира, защото живее същия живот като тях: „И вие сте прави, защото сте бедни и презрени страдалци, както съм и аз... ”. В думите на стария хъш звучи мъдрост, истина, опит, познание на хъшовския живот от всичките му страни. Мъчениците му вярват, вдигат наздравица за него, показват почит и уважение.
Словото на Странджата има голямо въздействие върху хъшовете. След думите му те се въодушевяват, отново имат хъс и желание за битки за свободата.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave