Атанас Далчев
    Коли

    Дълъг път, потъмнял и разкалян,
    който води незнайно къде,
    който прав в есента кървоалена
    като меч е разсякъл света.

    Още колко остава да минат
    тези стари и груби коли?
    Много дни във полета пустинни
    непрестанния дъжд ги вали.

    Много дни в този път безнадежден
    ги следи неотстъпно дъжда
    и разгъва чудовищна мрежа
    от изпредена в нишки вода.

    Дъжд и път, дъжд и път пуст и черен
    и понякога бедни села;
    само скръбната песен размерена
    на скриптящи безспир колела.

    Тази песен, която приспива
    и скъсява далечния път:
    като нощ почернелите биволи
    денонощно покорно вървят.

    Стари груби коли сред полята,
    ето ви по безкрайния път!
    Като спиците на колелата ви
    едносъщите дни се въртят.

    1924 г.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave