Атанас Далчев
    Огледало  
 


    Ти го чакаш от години цяли —
    чудото дохожда всеки час.
    Виж хамалина пред нас,
    който носи огледало.
    Той върви. И в огледалото израстват
    улици, къщя, стобори,
    а от дъното му светло идат хора
    и като от клетка птици автомобили изхвръкват бясно.
    В миг разлюшкват се площади:
    дървеса,
    стрехи и балкони падат.
    Блясват сини небеса.
    Ти не се учудвай, че хамалинът
    е приведен и върви едва!
    Носи той в ръцете си човешки цял един
    нов и дивен свят.

    1937 г.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave