Атанас Далчев
    Равнина    


    Тук пътищата спират във небето.
    Кажи, какво видя по твоя път
    из таз безкрайна равнина, където
    на облаците сенките пасат?

    — Аз срещнах вятъра със образ ален,
    видях големи мелнични криле
    и църквици в далечината, бяли
    като зъбчето първо на дете.

    Сред нивите, потънали в омара,
    със утрото видях една жена.
    Коя бе тя, тъй лека като па`ра,
    излъхната от мократа земя?

    И кимна ли ми? Може би склони лик,
    за да отбегне в този миг крилат
    една от тези паяжинни нишки,
    които над полетата летят.

    Денят бе дълъг и светът — огромен,
    и аз минах край хиляди неща.
    Какво видях? Днес вече си не спомням.
    Отслабва и тъмнее паметта.

    1936 г.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave