РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО

 

          ОСОБЕНОСТИ НА РАЗКАЗА ПОПРЕЖИВЯНО

          Разказът по преживяно е вид повествователен текст, в който се предават една или няколко реални случки, организирани в сюжет (например незабравима почивка на морето, инцидент в планината, една постигната мечта и т.н.). Обикновено събитията в разказа се случват за кратко време на едно място. Героите са ограничен брой, а има случаи, в които герой е само разказвачът. Разказът по преживяно може да има експозиция (представя времето и мястото на събитията и героите), завръзка (представя началото на основния конфликт), кулминация (най-висока точка на напрежението) и развръзка (разрешава се основният конфликт).
          Авторът на разказа по преживяно е пряк участник в събитията и ги предава от първо лице (единствено и множествено число). Подходящо глаголно време за съчинение по преживяно е минало свършено, което се използва съвместно с други минали времена (минало несвършено време, минало неопределено време и бъдеще време в миналото). В някои случаи за по-голямо въздействие може да се използва и сегашно време.
          Не всяка преживяна случка е подходяща за създаване на разказ (например случка, която не е оставила трайни спомени в паметта ни). Трябва да се подбере тъжна или радостна история, но такава, която е развълнувала автора и би била интересна за тези, които ще я чуят или прочетат. При създаването на разказ по преживяно се използват всички езикови средства, характерни за художествен текст – епитети, сравнения, олицетворения, изрази с преносен смисъл и др.
          Разказът по преживяно може да бъде създаден в устна или в писмена форма.

          СЪЗДАВАНЕ НА РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО

          Създаването на разказ по преживяно преминава през три етапа:
          • подготовка (планиране);
          • създаване (разказване или писане на текста);
          • подобряване (редактиране на създадения текст).

          Всеки етап включва следните дейности (стъпки).
►►► Подготовка за създаване на разказ по преживяно
          ▼ Избор на преживяна случка.
          ▼ Избор на подходящо заглавие на разказа по преживяно. То може да е свързано с темата, с посланията на текста или да назовава главния герой.
          ▼ Създаване на план – въведение, основна част (набелязват се основните моменти в развитието на действието и се озаглавяват), заключение.

►►► Създаване на разказа по преживяно
          ▼ Създаване на разказа по преживяно, като се следва планът.

►►► Подобряване на създадения разказ
          ▼ Редактиране на разказа – поправка на допуснатите грешки в съдържанието (например нелогична последователност, пропускане на съществен момент и др.). Редактират се неуместно използвани изрази и повторения. При създаване на устен разказ по преживяно се отстраняват правоговорни грешки; при писмен – грешки в правописа и пунктуацията; разказът се оформя графично – всеки епизод се изписва в нов абзац.

          Примерът ще ви покаже как се следват предложените стъпки при създаване на разказ по преживяно.

          Пример:
►►► Подготовка за създаване на разказ по преживяно
          ▼ Избиране на случка: гостуване на село
          ▼ Поставяне на заглавие: Пожарът
          ▼ Планиране
А) Въведение (представяне на времето и мястото на действие, на героите)
          – Няколко дни в селото на баба и дядо
          – Селото – райско кътче
Б) Изложение (пожарът)
          – Новината за пожара
          – Действията на хората
          – Пожарът наближава селото
          – Огнеборците
          – Потушаването на пожара
В) Заключение
          – Спасяването на селото

►►► Създаване на разказа

Пожарът
          През август това лято гостувах за десетина дена на дядо и баба. Тяхното село е в Кресненското дефиле – живописно кътче, тихо и спокойно. Въздухът мирише на бор и на прясно окосена трева, а сутрин се будиш от кукуригането на петлите и от песните на птиците. Никъде не съм виждала такова нощно небе – цялото е обсипано с едри звезди. Ако протегнеш ръка, почти можеш да ги докоснеш. Не бях се замисляла колко бързо може да изчезне всичко това, как за няколко часа този рай може да се превърне в ад.
          Един ден около обяд дотича съседът и съобщи, че наблизо пламнал голям пожар. Много пожарникари и доброволци се опитвали да го загасят, но високите температури и вятърът им създавали големи проблеми. Хукнахме на двора и погледнахме към гората. В далечината към облаците се издигаше гъст сиво-черен дим, но пламъци още не се виждаха. Много скоро разбрахме, че фронтът на огнената стихия е на няколко километра от селото ни. Всички се разтревожихме. Тукашните хора знаеха какво означава да горят вековни борове и ниски храсти. Преди години отново имало пожар наблизо, но бързо го ограничили и успели да го загасят. Почти всички жители на селото грабнаха инструменти и се втурнаха към пожара да копаят просеки. Дядо тръгна с тях.
          След обед положението се влоши. Огънят обхващаше нови територии. Острата миризма на дим се усещаше все по-силно, а и огнените пламъци започнаха да се виждат. С баба следяхме новините по телевизията. Разбрахме, че повече от сто огнеборци се борят със стихията, но действията им се затруднявали от лошите метеорологични условия и от тежкия терен.
          Когато се стъмни, огънят беше стигнал до крайните къщи на селото. Никога няма да забравя зловещия звук, който издаваха обхванатите от пламъци дървета. Пукаха и свистяха, като че ли умираха от силна болка. С баба бяхме ужасени. Трябваше да действаме, а не можехме да се помръднем.
          Тогава дойдоха огнеборците. Лицата им бяха черни като на коминочистачи, само очите им святкаха на отблясъците от пламъците. Започнаха да копаят просека, която трябваше да спре огъня. В това време чухме шум от хеликоптер, а после върху пламъците се изля огромно количество вода. Те изсъскаха и изчезнаха, само пушекът, издигащ се към небето, показваше къде са били.
          Селото беше спасено.

►►► Подобряване на създадения разказ
          ▼ Редактиране
          Разказът логично следва хода на действието. Не са допуснати неуместно използвани изрази и повторения.
          Спазени са книжовните езикови правила.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave