РАЗКАЗ ПО ПРЕЖИВЯНО В УСТНА ФОРМА

 

          1. Прочетете разказа по преживяно „Пожарът“. 

Пожарът
          През август това лято гостувах за десетина дена на дядо и баба. Тяхното село е в Кресненското дефиле – живописно кътче, тихо и спокойно. Въздухът мирише на бор и на прясно окосена трева, а сутрин се будиш от кукуригането на петлите и от песните на птиците. Никъде не съм виждала такова нощно небе – цялото е обсипано с едри звезди. Ако протегнеш ръка, почти можеш да ги докоснеш. Не бях се замисляла колко бързо може да изчезне всичко това, как за няколко часа този рай може да се превърне в ад.
          Един ден около обяд дотича съседът и съобщи, че наблизо пламнал голям пожар. Много пожарникари и доброволци се опитвали да го загасят, но високите температури и вятърът им създавали големи проблеми. Хукнахме на двора и погледнахме към гората. В далечината към облаците се издигаше гъст сиво-черен дим, но пламъци още не се виждаха. Много скоро разбрахме, че фронтът на огнената стихия е на няколко километра от селото ни. Всички се разтревожихме. Тукашните хора знаеха какво означава да горят вековни борове и ниски храсти. Преди години отново имало пожар наблизо, но бързо го ограничили и успели да го загасят. Почти всички жители на селото грабнаха инструменти и се втурнаха към пожара да копаят просеки. Дядо тръгна с тях.
          След обед положението се влоши. Огънят обхващаше нови територии. Острата миризма на дим се усещаше все по-силно, а и огнените пламъци започнаха да се виждат. С баба следяхме новините по телевизията. Разбрахме, че повече от сто огнеборци се борят със стихията, но действията им се затруднявали от лошите метеорологични условия и от тежкия терен.
          Когато се стъмни, огънят беше стигнал до крайните къщи на селото. Никога няма да забравя зловещия звук, който издаваха обхванатите от пламъци дървета. Пукаха и свистяха, като че ли умираха от силна болка. С баба бяхме ужасени. Трябваше да действаме, а не можехме да се помръднем.
          Тогава дойдоха огнеборците. Лицата им бяха черни като на коминочистачи, само очите им святкаха на отблясъците от пламъците. Започнаха да копаят просека, която трябваше да спре огъня. В това време чухме шум от хеликоптер, а после върху пламъците се изля огромно количество вода. Те изсъскаха и изчезнаха, само пушекът, издигащ се към небето, показваше къде са били.
          Селото беше спасено.

          Отговорете на въпросите.
          • Измислена или реално случила се е историята за разказвача в „Пожар“? Защо?
          • С какво случилото се е оставило траен спомен в съзнанието на разказвача?
          • Каква е връзката между заглавието и съдържанието на разказа по преживяно?
          • Кой разказва и от каква позиция представя събитията?
          • Върху колко случки е изграден сюжетът на разказа?
          • Кои са героите?
          • Кои са основните сюжетни елементи – експозиция, завръзка, кулминация, развръзка?
          • Кои са композиционните особености на разказа?
          • В какви глаголни времена са използваните глаголи? Уместни или неуместни са тези глаголни времена?
          • Кои изрази придават художественост на текста (епитети, сравнения, думи с преносни значения)?
          • Защо „Пожарът" е разказ по преживяно?

          2. Съчинете разказ по преживяно в устна форма, като следвате стъпките:
          • подготовка (планиране);
          • създаване (разказване или писане на текста);
          • подобряване (редактиране на създадения текст).

          Припомнете си преживяване, което е оставило траен спомен в паметта ви. Историята може да е весела, забавна, тъжна, неочаквана, смешна, страшна и др.

          3. Запишете разказа на записващо устройство и го изслушайте.

          4. За да оцените създадения от вас разказ по преживяно в устна форма, преценете дали текстът ви отговаря на следните въпроси:

►►► Притежава ли текстът особеностите на разказ по преживяно?
          – Преживяна или измислена е историята, която разказвате?
          – Откроени ли са 6 текста основните сюжетни елементи – експозиция, завръзка, кулминация, развръзка?
          – Съществуват ли пропуски, които водят до несвързаност и непоследователност?
►►► Използвани ли са в разказа по преживяно изразни средства, характерни за художествен текст – епитети, сравнения, думи и изрази с преносни значения и др.
►►► Уместни ли са използваните глаголни времена?
►►► Допуснати ли са неуместни изрази и повторения?
►►► Допуснати ли са правоговорни грешки?

          5. Редактирайте устния разказ по преживяно, като отстраните допуснатите грешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave