СИЛАТА НА ЛЮБОВТА В „НЕРАЗДЕЛНИ“ ОТ ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ 
(съчинение разсъждение)

Големият майстор на поезията Пенчо Славейков е очарован от богатството на българската народна песен. Поетът черпи вдъхновение от нейните мотиви, които преработва по неповторим начин.

В поемата „Неразделни" е възпята силата на вечната и непреходна любов.

В творбата умело е използван похватът „разказ в разказа". Спирайки край самотния бряг, „уморен" от сивото ежедневие, авторът съзира прелестна, стройна калина и кичест, прекрасен явор. Според поверието, това са Иво и Калина, чиято любов е останала несбъдната мечта в живота, но която се е осъществила след смъртта им.

Завладян от силата на непресъхващото живо чувство на любовта между двамата млади, поетът разкрива трагичната саможертва на сърцата им. Обикновената човешка любов между Иво и Калина прераства във вечно и възвишено чувство, което надмогва и страха от смъртта, защото Пенчо Славейков дълбоко вярва, че „за сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла".

Влюбените от „Неразделни" не могат да пренебрегнат и забравят изречените между тях „верни думи". Те завинаги са отдадени на своето „първо либе". В творбата е отразена нрав¬ствената красота на българина. Тя е намерила израз във вечната вярност и силната привързаност на влюбените. Героите смело се борят за своята любов и страдат един за друг. В мига, когато тази любов се оказва невъзможна, единственият изход за техните млади сърца е самоубийството.
Калина споделя с поета драматичните си изживявания:
Аз изтръпнах и изпуснах бели медници
от рамо.
През навалицата виком полетях и се 
промъкнах,
видях Ива, видях кърви...

Изведнъж животът на Калина се обезсмисля. В своя непоколебим устрем да се доближи до любимия си, героинята не се колебае:
...и не сетих как измъкнах 
остро ножче из сърце му и в сърцето 
си забих го...

Калина решително и смело се изправя срещу предразсъдъците и робските традиции. Никаква сила не е в състояние да раздели двамата влюбени един от друг. За тях не съществува живот без пламенна и истинска любов.

„Неразделни" е една великолепна творба, която поколения българи са учили наизуст. Родена от духа на народното творчество, тя доказва по неповторим и вълнуващ начин способността на българина да живее пълноценно и да обича истински, с цялата си душа.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave