Име:..............................................................................................................     Клас:  VI „.…” № . . .

 

КЛАСНА РАБОТА № 1

1. „Фантазия”  е:

а) гръцка дума, която означава „въображение”;

б) българска дума, която означава „лъжа”;

в) един от видовете на фолклорната приказка;

г) нито едно от посочените.           

2. Коя от следните творби е литературна приказка?

а) „Тримата братя и златната ябълка”;

б) „Щастливият принц”;

в) Библейският мит за сътворението;

г) „Косачи”.

3. Благолажа от „Косачи” на Елин Пелин е:

а) принц от приказка;

б) народен разказвач и певец;

в) читател на приказки;

г) вълшебник.          

4.  Кой от следните изрази е описание на литературен герой?

а) „Виновникът за тази тупурдия бе едно момченце на около десет-единадесет години / „Приказка без край”/;

б) „Падна чудна лятна нощ, прохладна и свежа” / „Косачи”/;

в) „В Египет слънцето огрява зелените палми, а крокодилите се излягат в калта и гледат мързеливо наоколо си” / „Щастливият принц”/;

г)  нито един от посочените.

5. Кой от следните откъси от „Косачи” е част от пейзаж?

а) „Мъчителна въздишка се изтръгна из Лазовите гърди”;

б) „Там я посрещнал млад Гургул”;

в) „Безкрайното тракийско поле потъна в мрака, сякаш изчезна”;

г) „Това е приказка бе ,хлапе!”.    

6. В „Приказка без край” Бастиян попада във Фантазия:

а) защото болният му баща го изпраща там за жива вода;

б) защото иска да отмъсти за злото, което му е причинено;

в) защото това е сюжет на древен мит;

г) защото чете книга, която разказва за това.

7. Коя от следните творби е роман?

а) „Косачи”;

б) „Щастливият принц”;

в) „Приказка без край”;

г) „Котаракът в чизми”.     

8. Коя от следните творби е разказ?

а) „Щастливият принц”;

б) „Косачи”;

в) „Славки си рожба не трае”;

г) нито една от посочените.

9. Този, който в „Щастливият принц” определя двете най-скъпоценни неща в града , е:

а) градският съветник;

б) лястовичето;

в) Бог;

г) малката кибритопродавачка.     

10. В кое от следните произведения се изграждат картини на фантазни светове?

а) „Косачи”;

б) „Щастливият принц”;

в) „Приказка без край”;

г) и в трите произведения.

11. Името на Серафим пряко се отнася до качествата на Йовковия герой.То означава:

    а) косач;

    б) разказ;

    в) селянин;

    г) ангел.    

12. В коя от посочените двойки творбите са разкази?

а) „Косачи” и „Щастливият принц”;

б); „Косачи” и „Серафим”;

в) „Серафим” и „Приказка без край”;

г) нито една от посочените двойки творби.

13. В описанието на палтото на Серафим – „дългото зимно палто като попско расо” – откриваме:

а) хипербола;

б) сравнение;

в) фантазен образ;

г) олицетворение.    

14. В коя от посочените двойки творбите са литературни приказки?

а) „Тримата братя и златната ябълка” и „Славки си рожба не трае”;

б) „Косачи” и „Серафим”;

в) „Гълъбът и мравката” и „Приказка без край”;

г) „Щастливият принц” и „Малкият    принц”.

15.  Кои думи са част от речника на лисицата от „Малкият принц?

а) имало едно време, принц, принцеса;

б) лъжи, измислици, бабини деветини;

в) да опитомиш, обред, приятелство;

г)  книга, антикварна книжарница, училище.     

16.  В изречението „Той беше мършав, дребен човек, изгубен в окърпеното си палто като в пашкул” Серафим е представен чрез:

а) речева характеристика;

б) характеристика чрез постъпки;

в) портретна характеристика;

г) нито едно от изброените.

17.  „Да опитомяваш” в думите на лисицата от „Малкият принц” означава:

а) да накараш дивите животни да служат на човека;

б) да промениш нрава на децата с лошо поведение;

в) да се свържеш с другите;

г) да подчиняваш другите на себе си.      

18.  Художественият детайл е :

а) подробност, тясно свързана с целостта на творбата;                

б) вид пейзаж;                

в) вид басня;

г) вид сравнение.   

19.  Автор на басни е:

а) Михаел Енде;

б) Жан дьо Лафонтен;

в) Йордан Йовков;

г) Оскар Уайлд.       

20. Чрез алегорията:

а) се сравняват черти и качества по отношение на някаква прилика;

б) се подчертава разликата между устното и писменото;

в) се казва едно, а се подразбира друго;

г) се посочва разликата между реалното и фантазното.

21. Кой от термините означава част на изречението?

а) съществително име;

б) местоимение;

в) сказуемо;

г) наречие.    

22. Кой от термините означава част на речта?

а) сказуемо;

б) подлог;

в) глагол;

г) допълнение.

23. Кое изречение НЕ е лично?

а) Играя по цял ден.

б) Винаги ми се играе.

в) Васко играе по цял ден.

г) Детето играе на двора.    

24. Кое изречение НЕ е безглаголно?

а) Хубав летен ден.

б) Настъпи хубав летен ден.

в) Какъв хубав летен ден!

г) Хубав летен ден край морето.

25. В кое изречение има пунктуационна грешка?

а) Съдбата на хората, чакащи щастието наготово е тъжна.

б) Хората, чакащи щастието наготово, имат тъжна съдба.

в) Тъжна е съдбата на хората, чакащи щастието си наготово.

г) Чакащите наготово щастието си имат тъжна съдба.  

26. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка?

а) Тичайки към колата тя не забеляза момчето.

б) Там, в долния край на селото, се намира неговата къща.

в) Стигнахме до къщата намираща се в края на селото.

г) Вярващите в доброто хора, са щастливи.

27. Коя от думите НЕ се изменя по род?

а) пръв ;

б) писмо ;

в) голям ;

г) здрав.        

28. Коя от думите се мени по време?

а) довечера;

б) утре;

в) чета;

г) книга.

 29. В кое съчетание има притежателно местоимение?

а) казаха ми;

б) подариха ми;

в) къщата ми;

г) изпратиха ми.      

30. В кое изречение е допусната правописна грешка?

а) Всеки от нас има своите ангажименти.

б) Той е мой приятел.

в) Всеки може да покани свой близък.

г) Вече направих свойте изводи.

 31. В кое изречение има неопределително местоимение?

а) Не знам кой е идвал тук.

б) Някой е идвал тук.

в) Някога той е идвал тук.

г) Никой не е идвал тук.     

32. В кое изречение има отрицателно местоимение?

а) Някой е пипал  чашката ми.

б) Никого не познавам.

в) Никога не съм ходил там.

г) Кой е  виновен?

33. В кое изречение НЯМА обобщително местоимение?

а) Всеки знае това.

б) Познавам всички от другия клас

в) Всеки път той се отбива тук.

г) Всякога той се отбива в този град.       

34. В кой ред всички думи са обобщителни местоименни наречия?

а) всякакъв, всичкият, всички;

б) всичко, всякакво, всичката;

в) ничие, навсякъде, всякои;

г) всякога, навсякъде, всякак.

35. Формата на личното местоимение го запълва мястото на:

а) подлог;

б) пряко допълнение;

в) непряко допълнение;

г) обстоятелствено пояснение.      

36. В кое от изреченията формата на личното местоимение ти е в мястото на подлог?

а) Купих ти тетрадка.

б) Ти харесваш ли химикала?

в) Ще ти се обадя.

г) Харесва ли ти новият телефон?

37. В кой ред има само относителни местоимения?

а) който, какъвто, чийто;

б) кой, какъв, чий;

в) този, такъв, онези;

г) аз, ти, той.

38. В кой ред формата на въпросителното местоимение е употребена неправилно?

а) Кой счупи прозореца?

б) С кой ще ходиш на кино?

в) Кой е новият ученик?

г) За кой учебник говориш?.

39. В кой ред формата на относителното местоимение е употребена неправилно?

а) Това е учителят, който преподава по музика.

б) Това е ученикът, за когото ти говорех.

в) Това е учителят, без който нямаше да се подготвя.

г) Това е ученикът, който ми помогна.      

40. В кой ред са записани кратките форми на личното местоимение, подходящи да запълнят позицията на непряко допълнение?

 а) нея, го, в

б) й, му, им;

в) ние, вие, те;

г) ме, ти, я.

 

СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТА

 

Точки   Оценка           Точки Оценка

1 - 10  2,00                30        4,50

11-15  3,00                31        4,65

16-18  3,15               32        4,80

19-21  3,30              33        4,95

22-23  3,45             34        5,10

24        3,60           35        5,25

25        3,75           36        5,40

26        3,90          37        5,55

27        4,05         38        5,70

28        4,20         39        5,85

29        4.35         40        6.00

 

 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 

 

Оценка:  …………………………….                                  Подпис на учителя:…………………..

                                                                                              

                                                                                                                  Родител:…………………..

Отговори на теста за Класна работа №1 – 6-ти клас:

 

1-а

2-б

3-б

4-а

5-в

6-г

7-в

8-б

9-в

10-г

11-г

12-б

13-б

14-г

15-в

16-в

17-в

18-а

19-б

20-в    

21-в

22-в

23-б

24-б

25-а

26-б

27-б

28-в

29-в

30-г

31-б

32-б

33-г

34-г

35-б

36-б

37-а

38-б

39-в

40-б

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave