Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА

 

1. Къде се развива действието във финала на разказа „Бай Ганьо пътува“?       1 т.
      A) в центъра на Виена
      Б) на Виенската гара
      B) в хотел „Лондон"
      Г) във влака

2. Спътникът на Бай Ганьо в „Бай Ганьо пътува“ е:       1 т.
      A) Стати
      Б) авторът
      B) Илчо
      Г) неизвестен

3. Посочете две качества на спътника на Бай Ганьо.       2т.
      Първо: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Второ: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Посочете две причини, поради които Бай Ганьо отхвърля предложението да обядва в ресторанта.     2 т.
      Първа: …………………………………………………………………………………………………………………    
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Посочете две причини, поради които Бай Ганьо отказва да му пренесат дисагите до хотела.     2 т.
      Първа: ………………………………………………………………………………………………………………… 
      Втора: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Кое отношение е обект на художественото изображение в „Бай Ганьо пътува“?         1 т.
      A) трудолюбие – леност     
      Б) робство – свобода 
      B) свое – чуждо 
      Г) минало – бъдеще 

7. Кое качество е присъщо на Бай Ганьо?        1 т.
      A) свободолюбие    
      Б) любознателност
      B) доверчивост
      Г) високо самочувствие

8. Какви художествени средства са използвани в подчертаните изрази?      2 т.
      „Бай Ганьо приклекна над дисагите си... извади половин пита кашкавал, отряза си едно деликатно късче, отряза и един огромен резен хляб...“      
      A) сравнения
      Б) епитети
      B) синоними
      Г) олицетворения

9. Кое твърдение е вярно според „Бай Ганьо пътува“?       2 т.
      A) Разказът се води от Бай Ганьо.
      Б) Бай Ганьо уважава чужденците и е толерантен с тях.
      B) Бай Ганьо владее добре и унгарски, и немски език.
      Г) Бай Ганьо не се храни в ресторанта, защото си пести парите.

10. Кое твърдение НЕ е вярно според „Бай Ганьо пътува“?          2 т.
      А) Бай Ганьо се съмнява във всеки и е убеден, че виенчани се опитват да го измамят и оберат.
      Б) Поведението на Бай Ганьо на Пещенската гара противоречи на всички общоприети морални норми.    
      В) Любезността е съвсем чуждо и непознато качество за героя.
      Г) Бай Ганьо не разглежда забележителностите на Виена, защото ги познава от предишни пътувания.

11. С какви човешки прояви се свързва понятието „байганьовщина“?          10 т. 
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................


Отговори: ТЕСТ по ЛИТЕРАТУРА - БАЙ ГАНЬО ПЪТУВА – Вариант 2
1-В; 2-А;
3 – Например: Първо: любознателност. Второ: толерантност към другите, доверчивост. 
4 – Например: Първа: носи си храна. Втора: скъперник е.
5 – Например: Първа: смята всички слуги за престъпници. Втора: мисли си, че ще го оберат.
6-В; 7-Г; 8-Б; 9-Г; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave