Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК

 

 

1. Авторът на „Българският език“ е:         1 т.
      A) Добри Чинтулов
      Б) Христо Ботев
      B) Иван Вазов
      Г) Петко Славейков

2. Посочете два примера за отношението на хулителите към българския език.         2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

3. Кой стих е от „Българският език“?           1 т.
      A) силно да любят и мразят
      Б) да бъдем пак, каквито бяхме
      B) Тъй слушам се, откак съм на света
      Г) нека ни отрича историята, века

4. В кой ред НЕ откривате противопоставяне?          1 т.
      A) език свещен – език на мъки  
      Б) черния ти срам – светли звукове 
      B) руйни тонове – изразитост жива 
      Г) калта – чистий бляск 

5. Посочете два израза от „Българският език“, употребени в преносно значение.        2 т.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от „Българският език“, разкриващи мисията на твореца.
      Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
      Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

7. С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?           1 т.
      В стихотворението „Българският език“ лирическият говорител влиза в ролята на...
      A) толерантен слушател
      Б) защитник на родното
      B) гражданин патриот
      Г) творец на българското слово

8. Кой проблем НЕ е разгърнат в „Българският език“?          1 т.
      A) поругаването на езика
      Б) преклонението пред езика
      B) езикът като творческо вдъхновение
      Г) отклонението от езиковите норми

9. Кое твърдение е вярно за „Българският език“?         2 т.
      A) „Българският език“ е разказ за богатите изразни възможности на родното слово.
      Б) „Българският език“ е повествование за подценяването и охулването на родното слово.
      B) „Българският език“ е ода за светостта и красотата на родното слово.
      Г) „Българският език“ е легенда за противоречивата съдба на родното слово.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО според „Българският език“?          2 т.
      Стихотворението „Българският език“ е оформено като:
      А) обръщение към езика ни
      Б) спор с хулителите на езика ни
      В) разговор за несъвършенствата на езика ни
      Г) диалог за миналото, настоящето и бъдещето на езика ни

11. Защо хулителите се срамуват от родното слово?        10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 


Отговори:
1-В;
2 – Например: Първи: не се вслушват в мелодията на звучната реч. Втори: смятат, че езикът ни е създаден не за творчество и „песен“, а само за груба ежедневна реч.
3-В; 4-В;
5 – Например: Първи: „звуци сладки“. Втори: „изразитост жива“.
6 – Например: Първи: „и в светли звукове ще те предам /на бъдещото бодро поколенье“. Втори: „и с удара на твойта красота/аз хулниците твои ще накажа“.
7-А; 8-Г; 9-В; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave