Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 3

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ


      1. В кое изречение е употребено показателно местоимение?
          A) Те ще дойдат по-късно в училището.
          Б) Този е новият учител по математика.
          B) Ние ще отидем на състезанието утре.
          Г) Вие ще играете с новите екипи утре.

      2. В кое изречение е употребено въпросително местоимение?
          A) Колко книги прочете през ваканцията?
          Б) Тя знае ли за промените в програмата?
          B) Дали утре ще ни раздават бележниците?
          Г) Защо няма да играем с новите си екипи?

      3. В кое изречение е употребено деепричастие?
          A) Говорещият тихо младеж гледаше някъде встрани.
          Б) Гледайки в телефона си, тя вървеше бързо към мен.
          B) Слънцето огрявало с топлите си лъчи цялото поле.
          Г) Той беше избран за капитан на отбора единодушно.

      4. Еднородните части в изречението Петя и Виктория получиха нови учебници от класния ръководител миналата седмица са:
          A) класния ръководител 
          Б) нови учебници
          B) миналата седмица 
          Г) Петя и Виктория

      5. В кой ред името на автора и заглавието на творбата са свързани правилно?
          A) Иван Вазов - „Под игото“
          Б) Пелин - „Серафим“
          B) Йордан Йовков - „Художник“
          Г) Веселин Ханчев - „Хубава си, моя горо“

      6. Кое от следните заглавия е на разказ?
          A) „Под игото“
          Б) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“
          B) „Братчетата на Гаврош“
          Г) „Косачи“

      7. В кое от изреченията е употребено междуметие?
          A) Ах, колко е студено навън!
          Б) Хайде да играем на двора!
          B) Искаш ли да дойдеш и ти?
          Г) Ще излезеш с нас, нали?

      8. В кое изречение думата обиколка е термин?
          A) Утре преди обед започва колоездачната обиколка.
          Б) Ще направят по една обиколка на новия стадион.
          B) В следващия час ще пресмятаме обиколка на кръг.
          Г) Утре ще направим обиколка на града с екскурзовод.

      9. В кое изречение е допусната грешка при правописа на променливо Я?
          A) Щеше да донесе голями чанти за багажа.
          Б) Белият цвят беше любим на сестрите му.
          B) Обзе го тъга по отминаващите летни дни.
          Г) Имаше винаги запазено място на тази маса.

      10. Кое глаголно време е употребено в изречението Вече бях написала домашната си работа?
          A) минало предварително време 
          Б) минало несвършено време
          B) минало свършено време 
          Г) сегашно време

      11. В кое изречение запетаята е поставена на правилното място?
          A) Не беше решил дали да отиде или, да се обади по телефона.
          Б) Утре щяха да отидат по-рано, и да подадат документите му.
          B) Беше решил задачите, но не му стигна времето да ги опише.
          Г) Щеше да пристигне навреме ако, беше тръгнал час по-рано.

      12. В кое изречение глаголната форма е в минало неопределено време?
          A) Ще чета новата книга утре.
          Б) Преди това бях чел книгата.
          B) Четох книгата през лятото.
          Г) Чел съм тази книга по-рано.

      13. В коя творба основна е темата за преобразяващата сила на изкуството?
          A) „Серафим“
          Б) „Хубава си, моя горо“
          B) „Художник“
          Г) „Отечество любезно, как хубаво си ти!“

      14. В кое сложно съчинено изречение простите изречения представят последователни действия?
          A) Тя е отишла навреме на срещата, но те са закъснели.
          Б) Всички седнаха на чиновете и отвориха тетрадките.
          B) Дали да дойда на празника, или да остана вкъщи утре?
          Г) Навън вече беше топло, а той не сваляше якето си.

          Прочетете откъса от творбата „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ на Иван Вазов и изпълнете задачите след него.

                    Отечество любезно, как хубаво си ти!
                    Как чудно се синее небето ти безкрайно!
                    Как твоите картини меняват се омайно!
                    При всеки поглед нови, по-нови красоти: 
                    тук весели долини, там планини гиганти, 
                    земята пълна с цвете, небето със брилянти...
                    Отечество любезно, как хубаво си ти!
                    II
                    Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?
                    Ти сбираш в едно всички блага и дарове: 
                    хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове, 
                    на Изтокът светлика, на Югът аромата; 
                    горите ти са пълни с хармония и хлад, 
                    долините с трендафил, гърдите с благодат.
                    Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата?

      15. Запишете два израза от творбата, в които поне една от думите е употребена с преносно значение.
          1) …………………………………………………………………………………………………............................................. 
          2) ………………………………………………………………………………………………….............................................

      16. С 1 изречение опишете каква представа за родината изгражда текстът.
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................
      ………………………………………………………………………………………………….............................................

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ
1. Б); 2. А); 3. Б); 4. Г); 5. А); 6. Г); 7. А); 8. В); 9. А); 10. А); 11. В); 12. Г); 13. В); 14. Б); 
15. Възможни отговори: 
          тук весели долини, там планини гиганти/ 
          горите ти са пълни с хармония и хлад/ 
          Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? 

16. Възможни отговори:
          Родината е рай./ Родината е красива./ Родината е изпълнена с блага.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave