Име .................................. Фамилия .........................................................
Клас ......... № .........

Вариант 2

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас  
ВХОДНО РАВНИЩЕ

 

1. Творбата „Серафим” е:
      А) повест
      Б) роман
      В) разказ
      Г) литературна приказка

2. Какъв художествен похват е използвал Йовков в откъса: „Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”:
      А) художествен детайл
      Б) олицетворение
      В) хипербола
      Г) сравнение

3. Каква е истинската професия на Джордж – учител на Джери на о. Корфу?
      А) писател
      Б) готвач
      В) фехтовач
      Г) балетист

4. Кой български революционер запява песента „Къде си, вярна ти любов народна“ в края на представлението на „Многострадална Геновева“?
      А) Каблешков
      Б) Бенковски
      В) Левски
      Г) Ботев

5. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението ,,Хубава си, моя горо“?
      А) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата
      Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората
      В) мотивът за края на човешкия живот, сравнен с вечността на природата
      Г) мотивът за бедността и несправедливото страдание

6. Коя от изброените творби е стихотворение?
      А) "Серафим"
      Б) "Малкият принц"
      В) "Братчетата на Гаврош"
      Г) "Принцът и просякът"

7. Свържете имената на авторите с техните родни места.
      А) Йордан Йовков                                       1. Копривщица
      Б) Елин Пелин                                               2. Сопот
      В) Любен Каравелов                                    3. Жеравна
      Г) Иван Вазов                                                4. Байлово

      А) ………             Б) ………             В) ………               Г) ……

8. Кой мотив е водещ в „Братчетата на Гаврош“?
      A) страданието на бездомните деца
      Б) красотата на природата
      B) образованието на децата
      Г) любовта към отечеството

9. Кое от произведенията е разказ?
      A) „Принцът и просякът“
      Б) „Хубава си, моя горо“
      B) „Серафим“
      Г) „Бъчва със знания“

10. Кой герой е от „Серафим“?
      A) Стефчов
      Б) Еньо
      B) Огнянов
      Г) Лазо

11. Кое твърдение НЕ е вярно за характеристика на литературен герой?
      A) Изображението на външния вид на героя се нарича портретна характеристика.
      Б) Отношението на другите герои към определен герой е вид косвена характеристика.
      B) Характеристиката може да бъде пряка и косвена.
      Г) Биографията на героя е вид косвена характеристика.

12. Кое име НЕ е литературен псевдоним?
      А) Йордан Йовков
      Б) Марк Твен
      В) Елин Пелин
      Г) Христо Смирненски

13. Свържете качествата с името на героя, който ги притежава.

      А) деспотичност, склонност към клюкарстване,                   1. кака Гинка
           интригантство                                     
      Б) откровеност, смелост, дързост                                             2. Стефчов
      В) човечност, благородство, смелост                                      3. Хаджи Ровоама          
      Г) жестокост, студенина, надменност                                     4. Огнянов

      А) ...............                Б) ...............                В) .................                Г) ...............

14. За какво говорят разноцветните кръпки по палтото на Серафим:
      А) придържане към странна мода
      Б) стремеж към екстравагантност
      В) за нехайно отношение към дрехите
      Г) изключително голяма бедност

15. За кое от изучените в 6 клас произведения се отнася изречението: Затова природата е победила човешките исторически дела в съзнанието на ученика и цялото обучение е изпълнено със свободата да знаеш само това, което искаш; и разбира се, с искрящ хумор и радост?
      А) „Радини вълнения“ („Под игото“)
      Б) „Бъчва със знания“ („Моето семейство и други животни“)
      В) „Малкият принц“
      Г) „Урок по география“ („Автобиография“)

16. В кой от редовете произведение и автор са свързани правилно?
      А) „Урок по география“ („Автобиография“) – Марк Твен
      Б) „Хубава си, моя горо“ – Иван Вазов
      В) „Принцът и просякът“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери
      Г) „Художник“ – Веселин Ханчев

17. От коя от изучените в 6.клас творби е откъсът: ,,В двора се виждаше едно хубавичко момче, загоряло от игри и упражнения на открито, облечено в коприна и атлаз, блестящо от скъпи накити, малка сабя и меч със скъпоценни камъни висяха на бедрото му, обуто беше в изящни ботушки с червени токчета, а на главата му имаше весело алено кепе с пера, закрепени с голям блестящ елмаз“?
      А),,Серафим“
      Б) ,,Принцът и просякът“
      В) ,,Представлението“ /,,Под игото“/
      Г) ,,Бъчва със знания“  /,,Моето семейство и други животни“/

18. В кой от редовете герой и произведение са свързани правилно?
      А) Едуард - ,,Принцът и просякът“
      Б)  Дамянчо Григорът - ,,Серафим“
      В) Павлина - ,,Представлението/,,Под игото“/
      Г) Живко - ,,Косачи“

19. Кой е авторът на стиховете?
      И стените, скривайки с платната
      – негови единствени неща, –
      той превърна стаята в богата,
      в най-богата стая на света.
 
      А) Христо Смирненски                             
      Б) Веселин Ханчев
      В) Любен Каравелов                          
      Г) Иван Вазов

20. Кое твърдение НЕ е вярно за пейзажа в художествен текст?
      A) Изобразява времето и мястото на събитията.
      Б) Представя атмосферата, в която протичат събитията.
      B) Създава конкретно настроение.
      Г) Изобразява душевните състояния и действията на героите.

 

 

 

 

 

 


ОТГОВОРИ:
1 – В; 2 – А; 3 – А; 4 – А; 5 – В; 6 – В; 
7. А – 3; Б – 4; В – 1; Г – 2; 
8 – А; 9 – В; 10 – Б; 11 – Г; 12 – А; 
13. А – 3; Б – 1; В – 4; Г – 2;
14 – Г; 15 – Б; 16 – Г; 17 – Б; 18 – А; 19 – Б; 20 – Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave