Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 1

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЕДНА БЪЛГАРКА (Пета и шеста част)

 

1. Основната тема на пета част на „Една българка" е:    1 т.
      A) Притесненията на Илийца за болното й внуче
      Б) Втората среща на Илийца с бунтовника
      B) Настъпването на новия ден
      Г) Личната трагедия на Илийца

2. Къде протичат събитията в пета част на „Една българка"?    1 т.
      A) в Челопек 
      Б) в манастира
      B) в церовата гора 
      Г) в Лютиброд

3. Посочете две качества, които проявява Илийца при втората си среща с бунтовника.        2 т.
     Първо: .............................................................................................................    
     Второ: .............................................................................................................

4. Посочете две причини, поради които Илийца бърза към церовата гора.      2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
      Втора: .............................................................................................................

5. Посочете две функции, които изпълнява пейзажът в пета част.        2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
     Втора: .............................................................................................................

6. Основният конфликт в разказа „Една българка" е между:    1 т.
      A) Илийца и калугера
      Б) Илийца и страхуващите се българи
      B) отец Евтимий и бунтовника
      Г) Илийца и турската потеря

7. Кой момент е кулминация в пета част на разказа?       1 т.
      A) Илийца споделя, че е откраднала манастирско. 
      Б) Момъкът споделя за премеждията си.
      B) Момъкът не може да върви, защото краката му са изранени.
      Г) Илийца си мисли, че внучето й е починало, но не забравя бунтовника.

8. Какви изразни средства са използвани в подчертаните изрази?       1 т.
Тая сутрин майското слънце се показа радостно от чистото небе, няколко дена все облачно и дъждовно.
      A) олицетворение, епитети 
      Б) сравнение, повторение 
      B) повторение, епитети
      Г) епитет, сравнение

9. Кое твърдение е вярно за разказа „Една българка"?       2 т.
      A) Мотото на разказа насочва вниманието към бунтовника, чиято саможертва поражда възхищение и преклонение.
      Б) Втората среща на възрастната жена с бунтовника е кулминация, защото баба Илийца успява да надмогне голямо лично нещастие.
      B) Епилогът на „Една българка" е взет от фолклорна хайдушка песен.
      Г) Завръзката на „Една българка" разкрива жестокостта на конните заптиета към беззащитните селянки.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО за разказа „Една българка“?       2 т.
      А) Пейзажът в шеста част на „Една българка“ поражда ведро настроение, което е в контраст с развитието на събитията.
      Б) Портретното описание в началото на „Една българка“ представя Илийца като обикновена, отрудена бедна жена, но детайлът „мъжка на вид“ насочва към твърдия й и непреклонен характер.
      В) Отец Евтимий определя поведението на Илийца като лудост, защото се безпокои, че старата жена ще пострада, ако турците разберат за срещата й с бунтовника.
      Г) Противопоставянето ден – нощ в „Една българка“ не функционира с познатата от фолклора натовареност, защото тъмнината на нощта е закрила за героите, а светлината на деня вещае за тях смъртна опасност.

11. Защо бунтовникът целува ръка на баба Илийца?      10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................


Отговори:
1-Б; 2-В; 
3-Например: Първо – състрадателност. Второ – грижовност.; 
4-Например: Първа – да изпълни обещанието си и да занесе хляб и дрехи на момъка. Втора – да стигне преди изгрева на слънцето.; 
5-Например: Първа – засилва напрежението, защото все повече се развиделява. Втора – създава мрачни предчувствия, защото Илийца няма да успее да укрие момъка.; 
6-Г; 7-Г; 8-А; 9-Б; 10-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave