Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
ЕДНА БЪЛГАРКА (Трета и четвърта част)

 

1. Основната тема на четвърта част на „Една българка" е:    1 т.
      A) Уплашеният ладияр
      Б) Пътят на Илийца от манастира до брега на Искъра
      B) Премеждията на Илийца при преминаването на реката.
      Г) Придошлият Искър

2. Къде протичат събитията в трета част на „Една българка"?    1 т.
      A) на брега на Искъра 
      Б) в манастира
      B) в церовата гора 
      Г) в Лютиброд

3. Посочете две качества, които проявява отец Евтимий при срещата си с Илийца.        2 т.
     Първо: .............................................................................................................    
     Второ: .............................................................................................................

4. Посочете две причини, поради които отец Евтимий не позволява на Илийца да си тръгне.      2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
      Втора: .............................................................................................................

5. Посочете две функции, които изпълнява пейзажът в четвърта част.        2 т.
      Първа: .............................................................................................................    
     Втора: .............................................................................................................

6. Кой момент е кулминация на трета част на „Една българка"?    1 т.
      A) Спящият манастир
      Б) Посрещането на Илийца в манастира
      B) Небрежно прочетената молитва
      Г) Опитът на Илийца да сподели тайната си с монаха

7. Как Илийца напуска манастира?       1 т.
      A) Спокойна, че внучето й ще оздравее. 
      Б) Тревожна, че не е споделила с монаха тайната си.
      B) Уверена, че ще успее да спаси четника. 
      Г) Сигурна, че по пътя няма да срещне турска потеря.

8. На кой герой е противопоставена Илийца в трета част?       1 т.
      A) на отец Евтимий, който я посреща в манастира 
      Б) на жените, които се разбягват от заптиетата 
      B) на бунтовника, когото се опитва да спаси
      Г) на ладияря, който не нощува в колибата

9. Кое твърдение НЕ е вярно за четвърта част на „Една българка"?       2 т.
      A) Пейзажът в четвърта част засилва напрежението, защото разсъмването носи смъртна опасност за бунтовника.
      Б) Авторът противопоставя Илийца на уплашения ладияр, който не нощува в колибата.
      B) Тъй като бърза, баба Илийца избира най-краткия път от манастира до брега на Искъра.
      Г) След половинчасова борба баба Илийца измъква кола и продължава пътя си към бунтовника.

10. Кое твърдение е вярно за трета част на „Една българка“?       2 т.
      А) Отец Евтимий укорява Илийца, защото се страхува за безопасността й.
      Б) Отец Евтимий се опитва да предпази възрастната жена от дебнещите я опасности и затова се опитва да я задържи в манастира.
      В) Илийца разбира безпокойството на монаха и затова не споделя с него, че е обещала да помогне на преследван четник.
      Г) Монахът не отваря манастирските порти, защото се страхува и от турците, и от бунтовниците.

11. Защо Илийца забравя за болното си внуче?      10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 


Отговори:
1-В; 2-Б; 
3-Например: Първо – грубост. Второ – коравосърдечност.; 
4-Например: Първа – да не влизат турците. Втора – да не влязат бунтовниците.; 
5-Например: Първа – изобразява зазоряването, вещаещо гибел за бунтовника. Втора – създава напрежение и тревожност, каквито изпитва и Илийца.; 
6-Г; 7-Б; 8-А; 9-В; 10-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave