Име .............................................................       Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ
НЕМИЛИ-НЕДРАГИ
(Десета и седемнадесета глава) Вариант 1

 

1. Десета глава от повестта „Немил и-недраги" започва със:   1 т.
   A) портретна характеристика 
   Б) представяне на героите
   B) описание на предметната обстановка 
   Г) пейзажно изображение

2. Подчертаната дума в следното изречение означава:    1 т.
„И тъй една дъска можеше да осуети цяло едно предприятие."
   A) попречи на
   Б) даде възможност за
   B) разколебае 
   Г) поправи

3. Посочете две качества на Македонски, разкрити в десета глава.  2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

4. Посочете два цитата от десета глава, разкриващи зловещата обстановка.  2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

5. Посочете два цитата от финала, разкриващи лишения от смисъл живот на Македонски след Освобождението.    2 т.

    Първи: .................................................................................................................

................................................................................................................................

    Втори: .................................................................................................................

................................................................................................................................

6. В кой ред НЯМА думи с преносен смисъл?    1 т.
   A) ... един дебел пласт лед беше облякъл като в медна броня величествената река. 
   Б) Той сега се беше предрешил на същ селянин, с гугла и влашки кожух.
   B) Но отдолу... се стремяха черни, шумящи сърдити талази...
   Г) Водата, черна, страшна, шумеше глухо пред него...

7. С кой израз НЕ може да бъде продължено изречението?    1 т.
Десета глава представя Македонски като човек...
   A) отговорен и целеустремен
   Б) хладнокръвен и съобразителен
   B) смел и решителен
   Г) авантюристичен и предизвикателен

8. Какво означава изразът „умряха спартански“?    1 т.
   A) Умряха напразно.
   Б) Умряха безславно.
   B) Умряха геройски.
   Г) Умряха преждевременно.

9. Кое твърдение НЕ е вярно?    2 т.
   A) Макар понякога да върши недостойни неща, Македонски е готов да рискува живота си за свободата на отечеството.
   Б) Македонски внимава да не привлече вниманието на караула, за да не изложи на опасност делото.
   B) Македонски се среща с Левски, за да му разкаже за подготвяното от хъшовете въстание в Браила.
   Г) Баба Тонка посреща пратеника на браилските хъшове като свой син. 

10. Кое твърдение е вярно?    2 т.
   А) В битката при Гредетин умират Владиков, Хаджият, Странджата.
   Б) Бръчков замръзва на връщане от битката край Букурещ. 
   В) Основният конфликт в десета глава е между Македонски и Бръчков.
   Г) Епилогът разкрива нерадостната участ на Македонски след Освобождението.

11. Каква е съдбата на Македонски в свободна България?   10 т.

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

 

 

Отговори:
1-г; 2-а;
3. Например: Първо: съобразителност. Второ: хладнокръвие. 
4 Първи: „дървени колиби, прилични отдалеч на гробове". Втори: „Ледовит вятър духаше в пустинята".
5. Например: Първи: „малодушно трепери сега пред гласа на грубия писар". Втори: „Една дълга агония!...".
6-б; 7-г; 8-в; 9-в; 10-г

@bgmateriali.com

Изтеглиsave