Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 2

ТЕСТ
ЛИТЕРАТУРА – 7 клас
НЕРАЗДЕЛНИ

 

1. Авторът на „Неразделни“ е:          1 т.
      A) Иван Вазов
      Б) Добри Чинтулов
      B) Пенчо Славейков
      Г) Петко Славейков

2. Посочете два конфликта от „Неразделни“, свързани с проблемите на влюбените в патриархалната общност.    2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

3. Думите: „Първо либе, първа севдо, не копней, недей се вайка...“, са изречени от:        1 т.
      A) майката на Иво
      Б) бащата на Калина
      B) Иво
      Г) Калина

4. Какви художествени средства са използвани в подчертаните изрази?          1 т.
      Гледаше ме сутрин, вечер Иво там от бели 
                                                                           двори
      и тъжовна аз го слушах, той да пее и
                                                                      говори...

      A) олицетворения
      Б) повторения
      B) сравнения
      Г) епитети

5. Посочете два израза от „Неразделни“, употребени в преносно значение.           2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

6. Посочете два образа от „Неразделни“, свързани с голямата любов на Иво и Калина.        2 т.
Първи: …………………………………………………………………………………………………………………
Втори: …………………………………………………………………………………………………………………

7. С кое твърдение НЕ може да се продължи изречението?           1 т.
      Балада е стихотворна творба, в която...
      A) Героите са представени в развитие.
      Б) Героите са както хора, така и митически същества като самодиви, змейове, орисници и др.
      B) Героите са изобразени в момент на изпитание.
      Г) Съдбата на героите е трагична.

8. „Неразделни“ на Пенчо Славейков е:          1 т.
      A) ода за тържеството на любовта
      Б) балада за безсмъртието на истинската любов
      B) стихотворение за отминалата младост
      Г) разказ за конфликта между родители и деца

9. Кое твърдение е вярно за „Неразделни“?           2 т.
      A) „Неразделни" на Пенчо Славейков е ода за голямата любов, която побеждава дори смъртта.
      Б) Иво и Калина успяват да постигат мечтата си приживе.
      B) Усамотеният бряг и тъжният шепот на листата създават усещане за несигурност и скръб.
      Г) На преден план в творбата са изведени конфликтите между родителите и децата.

10. Кое твърдение е НЕВЯРНО според „Неразделни“ на Пенчо Славейков?            2 т.
      А) В „Неразделни“ поетът разработва различни фолклорни мотиви, сред които е мотивът за среща на влюбени на чешмата.
      Б) Причина за страданието на Калина и Иво е несъгласието на родителите им да ги оженят. 
      В) Славейковите герои са щастливи след смъртта си, защото никой не пречи на любовта им.
      Г) Първото двустишие на „Неразделни“ внушава усещане за душевен мир, щастие и хармония.

11. Основният мотив в „Неразделни“ е:         1 т.
      A) невъзможната любов на двама млади, сблъскала се с патриархалните порядки
      Б) невъзможността на влюбените да създадат семейство заради бедността си
      B) враждата между семействата на двамата влюбени
      Г) приятелството между момък и девойка 

12. Кое твърдение НЕ е вярно според „Неразделни“?          1 т.
      A) Иво и Калина не могат да постигнат своето щастие приживе, защото родителите им не одобряват тяхната любов.
      Б) Героите са щастливи след смъртта си, защото остават неразделни.
      B) Най-драматичният момент в „Неразделни“ е погребването на Иво и Калина на самотния бряг.
      Г) Любовта на Иво и Калина е разкрита чрез образа на двете дървета, сплели клоните си.

13. Защо погребват двамата млади на „брегът край таз долина“, а не в черковния двор?        10 т.
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………..................

 

 

 

 


Отговори:
1-В;
2 – Например: Първи: родителите не разрешават женитбата на децата си. Втори: общността погребва Иво и Калина не в гробището, а на самотен бряг.
3-В; 4-Г;
5 – Например: Първи: „Думите му бяха сладки“. Втори: „мъките горчиви“.
6 – Например: Първи: „Той израсна кичест Явор, а до него аз Калина“. Втори: „той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла“.
7-А; 8-Б; 9-В; 10-А; 11-А; 12-В;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave