ВРЕМЕТО в приказката „Тримата братя и златната ябълка", както и в повечето вълшебни приказки, не е точно определено, а условно. Не са отбелязани точните години, в които се развива действието. Приказката започва по обичайния начин: „Имало едно време..." След това е споменато, че „всяка година" ябълковото дърво раждало по една златна ябълка, която е изяждана от зла хала. На третата година, след като тримата братя започнали да пазят ябълката, най-малкият от тях успява да я опази, ранявайки халата. (Числото три има богата символика, то е свещено число, знак за съвършенство и основа на модела на света – небе, земя и подземен свят.) Не се знае и точно колко време прекарва най-малкият брат на долната земя, където търси скрилата се хала. Ясно е само, че храни един месец орлите с месо, за да могат те да съберат сили и да го издигнат на горната земя. В края на приказката разбираме, че тримата братя се женят в един и същи ден и тържествата продължават девет дена. (Числото девет може да се представи като 3 х 3 и оттук следва, че носи символиката на числото три.)

ПРОСТРАНСТВОТО в приказката отразява митологичните представи на хората от далечни времена, които не са притежавали научни знания. Митовете, които представляват старинни народни предания за произхода на света, за необикновени герои и свръхестествени същества, са основата за познанията и предположенията на хората. Те изобразяват света като съвкупност от три части - горен, земен и долен. Горният свят е на птиците и добрите сили, земният свят е на хората, а най-долният е на злите духове. Ако човек е добър и живее почтено и честно, той ще получи правото на щастие в своя земен свят, а ако е лош и се стреми към злото, става подвластен на тъмните сили от подземния свят. Това разбиране за света е отразено и в приказката „Триматабратя и златната ябълка". В нея са изобразени горната и долната земя. На горната земя живеят хората. Те се борят с тайнствена сила, със същество от друг свят, което е нарушило реда на човешкия живот. Тримата братя защитават справедливостта, искат да накажат злото и да възстановят порядъка. За целта трябва да се слезе на долната земя, където живее това митично същество-халата. Преминаването в отвъдното царство, на долната земя е като ос на приказката и едновременно с това е нейна среда. То е мотивирано от търсенето на злото (халата), което трябва да се накаже, т. е. да се убие. В долната земя слиза най-малкият брат, спуснат по въже. Там той открива ранената хала и нейните три дъщери. Според митичните представи, халата е твърде близка до ламята, змея и змията. Живее в пещери и пази облаците. За нейните три дъщери се оженват накрая тримата братя. Слязъл веднъж в отвъдния свят, в долната земя през кладенеца, който осъществява връзката между трите космически равнища-водата, земята и въздуха. Малкият брат открива там познати от земния свят предмети и образи – хора, къщи, дървета, птици и животни. Но на долната земя има и много нереални, фантастични неща - царство, в което живее и управлява хала, друго царство, обречено на суша от една ламя и т. н. След като се преборва със злите сили, момъкът иска да се върне на горната земя. Той е възстановил природното равновесие, разрушеното космическо т. е. очовечено пространство от намесата на други, свръхестествени сили. Но за да се върне на горната земя, на която живеят обикновените хора и която се намира на средния свят между небесния и подземния. трябва да се намери сила, която да му помогне. Единствено орелът, който е цар на птиците и пратеник на върховното небесно царство, достига горния свят и слиза в долния. Орелът е посредник между световете. Той връща най-малкия син, който е извършил подвиг, на горната земя. Това завръщане изисква време и жертва - момъкът отхранва орлите един месец с месо от крави, а когато то се свършва, той им дава от стъпалата си. След като се завръща на горната земя, където са близките му, героят се чувства истински щастлив, защото се намира в свое, познато социо-културно пространство.

 

ВЪЛШЕБНИ ЕЛЕМЕНТИ В ПРИКАЗКАТА

Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е вълшебна, защото в нея има множество случки, предмети и образи, които реално не могат да съществуват. Те са фантастични, вълшебни, т. е. плод на човешката фантазия. Сред тях откриваме златната ябълка, родена от обикновено дърво; златната тепсия и златният плъх в къщата на халата. Златният цвят е свързан с подземното царство, той се превръща в устойчив негов признак. Цветът на златото е цвят и на слънцето и притежава вълшебна сила. Той символизира плодородие, богатство, власт. Златната ябълка е необичаен дар от природата. Плодът ябълка е символ на познанието, известен от Библията. Съчетаването на ябълката със златния цвят я прави необикновена, вълшебна, носеща голяма сила и имаща голяма стойност. Тя може да осигури материално благополучие, което е застрашено от зла сила – халата. Но в опазването на златната ябълка е разкрит не само стремежът да бъде спасена ценна вещ, а да бъдат защитени щастието, справедливостта, хармонията на земята. В това отношение са подложени на проверка нравствените, човешките качества на героите - смелост, жертвоготовност, хитрост, сръчност, зрялост. Вълшебни предмети са също и чудотворният пръстен, който девойката дава на най-малкия брат, за да й направи самотворни дрехи, както и живата вода, която дава орлицата. Невероятни и свръхестествени са същества като хала, ламя, триглава змия от долната земя. Фантастично е и преминаването на третия син на долната земя, в царството на халата, а по-късно и в другото царство, където е отнесен на гърба на черен овен. Противопоставени са белият и черният овен. Белият отвежда към белия свят и чрез символиката на белия цвят се отъждествява с добрите сили, със светлината. преобразяването. Черният овен води все по-дълбоко под земята и символизира силите на мрака, на хаоса; свързва се със света на мъртвите. Слизайки в подземното царство или в т. нар. долна земя, най-малкият брат се среща със злата хала и с още по-злата ламя, която пази всички извори и не дава вода на хората. За да бъде омилостивена, всяка година й е давана по една девойка. Според митичните представи, ламята и халата изпиват реките и моретата, пресушават изворите чрез опашките си. С тези свръхестествени сили се бори най-малкият брат в приказката.

 

ОБРАЗЪТ НА НАЙ-МАЛКИЯ БРАТ

Главен герой на вълшебните приказки обикновено е най-малкият от тримата братя. Той се отличава с редица добродетели, с които превъзхожда по-големите си братя. На него се пада честта да извърши подвизи, да се прослави и да заслужи за награда царската дъщеря или най-красивата девойка. Образът на най-малкия брат в приказката „Тримата братя и златната ябълка" е изначално изграден като характер и не се променя, не се развива. Представен е от народния творец чрез постъпките и действията му. Не са разкрити неговите чувства и размисли. Липсва и портретно описание. Качествата на героя се разкриват чрез поведението му, чрез реакциите му. Още в началото той се проявява като отговорен, предвидлив и съобразителен. Взема от майка си само един нож, с които да убие халата, когато се появи. За разлика от братята си, не иска орехи, за да не разсейва и да не пропусне появата на злата сила. Момъкът не се изплашва от неясния й образ, който е обрисуван като природно явление:„нещо зафучало и затрещяло". Смел и решителен най-малкият брат опазва златната ябълка и я занася на майка си, а после вика братята си да търсят халата и да я убият. Не се уплашва и по-късно, когато е спуснат в кладенеца и от него попада на долната земя. Застанал пред двореца на халата, момъкът с готовност и без страх отива да спаси трите девойки, затворени там. Виждайки страданията на хората от долната земя, той проявява състрадание и благородство и им се притичва на помощ, спасявайки ги от бедите – убива халата, ламята, както и триглавата змия, причиняваща мъка на орлите. За своето добро сърце и смелост е възнаграден от царя на подземното царство и от орлите, които го изнасят на горната земя. Героят се бори в защита на доброто и справедливостта. Той наказва злото, унищожава неправдата, възстановява хармонията в живота на хората. Неговите постъпки са безкористни. Той не търси отплата за сторените добрини. Отказва предложената от царя награда - да се ожени за принцесата и да наследи царството. Неговото единствено желание е: „Но аз едно едничко нещо искам - да си отида в родната земя..” Той го повтаря и пред орлите, които също искат да му се отблагодарят за помощта: „Искам да ме изнесете на горната земя. "Там, на горната земя, момъкът може да открие щастието. Там го очакват братята му, майка му и една от трите девойки, освободени от властта на злата хала. Така най-малкият брат се оказва най-съобразителен, най-решителен, най-зрял и подготвен за живота от братята си.

Вълшебната народна приказка „Тримата братя златната ябълка" разказва за вечната борба между доброто и злото, за нравствените добродетели на най-малкия от тримата братя и за неговите подвизи по пътя между горната и долната земя, извършени с помощта на фантастични предмети и явления. В нея са разкрити човешки стремежи, мечти и вярвания.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave