Просвещение

Просвещението е излизане на човека от неговото непълнолетие, в което той се намира по своя собствена вина. Непълнолетие означава неспособност да използваш своя разсъдък без ръководство от страна на някой друг.

Векът на Просвещението

ВЕКЪТ НА ПРОСВЕЩЕНИЕТО В края на 17. и началото на 18. век в почти всички страни на Европа и Северна Америка се развива мощно философско, гражданско и художествено течение, насочено към основна промяна на установените правила, по които е устроен животът: представа за световния ред, морални принципи, отношения между хората, държавно устройство.

Просвещение - Идейни и морални принципи

Идейни и морални принципи Просвещенското движение се изгражда върху няколко принципа за устройството на света, за обществения ред, както и за човешкия морал. Неговата програма може да се обобщи в следните точки:

Просвещенската литература

Литературата във века на Просвещението все още не се възприема като напълно автономна естетическа дейност. Нейната задача е да разпространи основните принципи на просвещенския морал сред широките слоеве на населението, давайки конкретни примери за подражание или отхвърляне.

Сатирата в просвещенската култура

Сатирата е един от най-старите жанрове на човешката словесност. Нейните корени се откриват още в ритуалните практики на инвективата (обругаването), когато водещият церемонията обсипва преминаващите през обреда с ругатни, изобличаващи ги във всички човешки пороци.